מאות אנשי עסקים, הגיעו כבר להשתתף ב"יום בית המדרש" שע"י ארגון "ארחות יושר, שהתחיל הבוקר בקיבוץ חפץ חיים

מאות אנשי עסקים, עסקנים, ואברכים העומלים לפרנסתם כבר הגיעו להשתתף, ב"יום בית המדרש" שע"י ארגון "ארחות יושר" וצפורי בכפר לקראת ימי הדין הממשמשים ובאים בבית הארחה המפואר "צפורי בכפר" בקיבוץ חפץ חיים, ביום שכולו לימוד תורה ומוסר בהתעלות רוחנית לקראת ימי המשפט שע"י ארגון ארחות יושר שבנשיאות מרן הגר"ח קניבסקי.

שיחת היום בקרב ראשוני המשתתפים כאנשי העסקים מספרים בהתפעלות על מה שעבר עליהם ביום בית המדרש בשנה הקודמת לאחר שעזבו את כל עסקיהם ליום אחד וישבו ולמדו, ושמעו שיעורים ושיחות, ולא גמרו להודות על היום המופלא לו הם זכו, יום שנתן להם הכנה נפשית ראויה לקראת ימי הדין. ולכן הגיעו להשתתף גם השנה, למען אשר יזכו בשנה טובה.

בין השאר צפויים השנה לשאת דברים ביום המיוחד: הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי ישיבת מיר, הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א נאמן בית של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל וראש בית המדרש להתיישבות, הגאון רבי יצחק הכהן רובין שליט"א רב קהיל בני תורה בשכונת הר נוף ובעמ"ס ארחות שבת ועוד. הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א, רב ביהמ"ד דברי שיר – מרכז בני ברק, הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג שליט"א רב שיכון ה' ב"ב וממקורבי מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגאון רבי יהושע פינק שליט"א רב קהילת בעלזא ב"ב ומרבני ארגון תושיה, הגאון רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א, וכן המגידים הרה"ג יצחק פנגר, הרה"ג ברוך רוזנבלום ועוד. שיעור רף היומי יימסר במקום ע"י הרה"ג רבי צבי לאו רב ביהכ"נ קהל חסידים כפר גנים פ"ת, כשבסיום היום יהיה זיץ מיוחד מניגוני הימים הנוראים עם הרה"ג הלל פלאי שליט"א.

היות ויום בית המדרש מתקיים ימים ספורים לפני ראש השנה של סיום שנת השמיטה, יתקיים במקום מושב בית דין מיוחד שבו כל מי שחפץ יוכל לעשות במקום "פרוזבול" שעליו יחתמו חברי בית הדין בראשות הגר"י אפרתי.

דריכות רבה בקרב המשתתפים לקראת דבריו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א נשיא ארגון ארחות יושר שיובאו למעמד, כאשר בשנה הקודמת דבריו של מרן שליט"א עוררו הדים רבים והיו לשיחת היום בריכוזים החרדים הפעם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן גם חתם על המכתב.

"יום בית המדרש שנקבע בכ"ד אלול תשע"ה, יום הילולת הסבא קדישא מרן בעל החפץ חיים זצוק"ל, ולצורך כך הוכרז על שיתוף פעולה עם ארגון "דרשו" כם כלל ארגון "ארחות יושר" כשמגידי השיעורים של "ארחות יושר" ילמדו באותו היום בסדר הלימוד המיוחד שנקבע ע"י דרשו לאותו היום וכולם ילמדו "תהילים" ומספר החפץ חיים ומשנה ברורה לעי"נ של הסבא קדישא מרן בעל ה"חפץ חיים" זיע"א.

משתתפי יום בית המדרש יזכו לארוחות בוקר, צהרים וערב חינם, לצד כיבוד עשיר במשך כל שעות היום, באדיבות "צפורי קלאס" כדי שיוכלו לשהות במקום במשך כל שעות היום ולא לפספס דרשה אחת או שיעור אחד.