מעמד הנחת היסוד למצבה על מקום ציון מנוחת האדמו"ר מזלאטשוב זצ"ל, ייערך הערב בבית העלמין 'ותיקים' בנתניה, בראשות בנו האדמו"ר מזלאטשוב שליט"א

בחצר בית זלאטשוב בנתניה בפרט, ואוהדי בית זלאטשוב בכלל, מורגשת אווירה עילאית עם התבשר על מעמד יסודות הקמת המציבה על ציון קדשו של מרן האדמו״ר רבינו הקדוש והטהור ר׳ יחיאל מיכל מזלאטשוב, המכונה בפי כל ר׳ מעכעלי מנתניה זיעוכי״א נבג״מ .

בקשתו של האדמו״ר, אותה כתב בצוואתו ואשר בנפשו היה הדבר להיטמן בבית העלמין וותיקים בנתניה, יושמה ע״י בניו בראשות בנו האדמו״ר שליט״א וזאת על אף בקשתם של האדמו"רים להם היה קשור בכל נימי נפשו מרן האדמו״ר מסקולען ומרן האדמו״ר מטאהש, אשר ייעדו למנוחתו מקום ע״י מרן האדמו״ר מסקולען זי"ע ומרן האדמו״ר מריבניץ זי״ע. לאחר שנטל את עצתם ושמעו מה בפי בנו האדמו״ר, הסכימו ואישרו את מסע הלוויה לארץ בדרכו לבית העלמין בנתניה.

אדמו״רים חשובים אף המליצו על כך בימי השבעה, את אמרת קודשו הידועה של מרן הבית ישראל באומרו לחסידיו במלחמת יום כיפור לבל יבואו לירושלים שכן בנתניה יש את הצדיק ר' מעכעלי הוא שומר על העיר, ככל הנראה האדמו״ר הקדוש והטהור זצוק״ל התבטל בתכלית, וכוונת מרן הבית ישראל היתה הוראה כללית להמשיך שמירה על העיר לדורות הבאים.

מעמד הנחת היסוד ייערך היום (רביעי, כ"ה אלול) ביומא דהילולא רבה של זקנו מרן המגיד הקדוש מזלאטשוב.

לאחר מכן יעלו לבית המדרש המרכזי בשכונת יהודה הלוי בו יערוך בנו כ״ק האדמו״ר שליט״א את שולחנו, לרגל המעמד לצידו סעודת הילולולה לזקנו מרן המגיד מזלאטשוב זי״ע

זכותו הגדול יעמוד לנו ולכל עם ישראל.

זלאטשוב