קרית יערים: שמונה מחברי חידושי תורה זכו ב"פרס החיבור התורני" לשנים תשע"ד-ע"ו

במעמד הוקרה מפואר בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים ודיינים: ניתן הפרס המכובד ל-8 זוכים, מהם 4 אברכים ו-4 בחורי ישיבה גדולה, ו-10 נוספים זכו ב'ציון לשבח' • הזוכים נבחרו מתוך עשרות רבות של חיבורים תורניים שהוגשו לוועדה • ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל בירך את מקבלי הפרס, ועמד על חשיבות עידוד כתיבת חידושי תורה והפצתם

 • החיסון האמיתי לנזקי הקורונה הרוחניים: הישיבה שתציל את הילד שלך - כפר סיטרין

  תוכן מקודם

 • וצומו עלי: יהודי איראן בשליחות גורלית למען עם ישראל

  תוכן מקודם

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

 • ניתוח לב פתוח: אם לילד חרדי בן 10 מבקשת עזרה

  תוכן מקודם

תנופת פעילות תורנית בקרית יערים. ראשי ישיבות, רבנים ודיינים שליט"א, השתתפו במעמד חלוקת פרס ה'חיבור התורני', ע"ש הגאון רבי משה קופשיץ זצ"ל יו"ר ועדת הפרס הראשון, שהתקיים במוצ"ש בראשית באולם 'המתמידים' החדש ביישוב, בראשות המרא דאתרא הרב הגאון רבי אריה שולמן שליט"א, ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל, חברי המועצה, אישי ציבור ותושבים רבים.

הפרס ניתן לשמונה מחברים, ארבעה אברכים וארבעה תלמידי ישיבה גדולה, תושבי קרית יערים, הזוכים נבחרו מתוך 50 כותבי 'חידושי תורה' מתושבי הישוב שהגישו את חיבוריהם לוועדה בשנתיים האחרונות.

מועצת 'קרית יערים' נערכה למבצע כבר בערב חג הפסח תשע"ה, בקריאת דרבון לצורבי מרבנן תושבי היישוב לשגר את חיבוריהם לוועדת הפרס, ואכן כ 50 מתושבי היישוב בהם אברכים תלמידי חכמים ותלמידי ישיבות גדולות שלחו את מבחר פרות לימודם וחידושיהם שהעלו בעמל התורה ושחיברו בשנתיים האחרונות.

וועדת הפרס בראשות הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, בחרה בשמונה חיבורים כזוכים בפרס, כשבמקום הראשון זכה האברך הרב א. קנדיבה שליט"א, עוד שלושה אברכים ו-ארבעה בחורי ישיבות זכו בפרס 'החיבור התורני', עשרה אברכים נוספים זכו ל'ציון לשבח'. ככלל ציינה הוועדה את איכותם ותוכנם העשיר והעמוק של כלל החיבורים.

חברי ועדת הפרס הם: הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז’ וחבר מועצת גדולי התורה – יו"ר וועדת הפרס; הגאון רבי יחזקאל כהן שליט"א, ראש חבורת מיר ובודק חידושי התורה של ישיבת מיר, והרה"ג רבי אברהם שמעון קושלבסקי שליט"א, עורך ומהדיר ספרים תורניים.

מקבלי הפרס: הרב אליהו קנדיבה שליט"א, זכה בפרס ראשון, על חיבור תורני בדין "פעפוע בכלים"; הרב בנימין זלמן ליוואביץ, בסוגיית "טומאת מדרס שנחלק והמסתעף"; הרב אברהם משה לונטל, ב"גדר הקנין בנחלת הארץ"; הרב חיים ישראל בלומנטל, ב"הבנת קביעות ו. הדילוג". הבה"ח בנימין יצחק זאב אוסטרוף, "בגדר דין חזקת הגוף"; הבה"ח גבריאל גולדין, בסוגיית "בשלו או בשל עולם"; הבה"ח שלמה גרנית, ב"גדר ברכת חתנים"; הבה"ח דוד מאיר העריס, בסוגיית "ירושת משמוש".

הרב אברהם רוזנטל, ראש המועצה, פתח את המעמד, בדבריו ציין שהאירוע מתקיים במוצ"ש בראשית, רגע כמימרא לפני שהאברכים ובחורי הישיבות חוזרים לתלמודם, ואין יותר מתאים מזה מלסמל את סיכום ירח האיתנים – חגי חודש תשרי, ימי שמחה ומועדים ובסיומם שמחת תורה. ועם המטען הזה הגענו למעמד זה, מעמד הוקרה של הענקת 'פרס החיבור התורני' הבא להוקיר את לומדי התורה, מעמד זה משלים את שמחת התורה.

את משא הפתיחה נשא המרא דאתרא הרב הגאון רבי אריה שולמן שליט"א, שציין בדבריו כי מעמד זה הינו גולת הכותרת של 'קריית יערים' – קריה המוסיפה תורה ועדין יש מקום להוסיף בה. הרב שולמן שליט"א הודה בדבריו לראש המועצה הרב רוזנטל אשר בראש מעייניו נמצא תדיר נושא העזרה לבני תורה.

עוד הוסיף בדבריו, שהעיתוי כיום שבחוץ תשכל חרב, אבל הקב"ה חפץ לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, התורה ניתנה לישראל בשביל שיעסקו בה, ואם עת צרה היא ליעקב, הפתרון הוא הוא עסק התורה.

את המשא המרכזי נשא הגאון הגדול רבי משה שפירא שליט"א, שעמד על חשיבות וגדלות לימוד התורה, בדבריו הרחיב בטעם שהתורה החלה בבראשית ולא מ"חודש הזה לכם", כמו שמביא רש"י מרבי יצחק, לתת להם נחלת גויים. הכוונה בזה שהחלק הזה של התורה שמבראשית שייך ביסודו לאומות העולם עשיו וישמעאל ובנחלה זו זכו ישראל.

הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א מראשי ישיבת חברון, עמד על חביבותה של קרית יערים ומעלת בניה המצוינים, לטלז סטון ולישיבת חברון ישנה שייכות הן בבוגרי הישיבה הגרים במקום והן הבחורים הבאים ללמוד בישיבה מהישיבה הקטנה "מאור אליהו" וניכר בכולם ייחודיותם ואיכותם.

חיזק בדבריו הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א שעמד על מעלת המקום והעומד בראשה, ראש המועצה אברהם רוזנטל שמוסר נפשו עבור כל דבר שבקדושה ומי שזוכר את טלז סטון מלפני שנים לא רבות, מבין שנבנה כאן מקום תורה בעמל רב.

הגאון רבי יחזקאל כהן שליט"א, הדגיש את אופיים ומעלתם הגדולה של מוסרי החבורה, ובתוך דבריו אמר: ר' אהרן קוטלר אמר פעם, שחבורה שמגיעים בסופה למסקנא בהלכה הינה חבורה חשובה והזוכים כאן כתבו חבורות מהסוג שר' אהרן קוטלר זצוק"ל החשיב מאד.

קונטרס מיוחד הופק וחולק במעמד, בו נכרכו כלל ה'חידו"ת' שהוגשו לוועדה בראשם החיבורים זוכי 'פרס החיבור התורני' של שנת תשע"ד ושנת תשע"ו. בחלק האמנותי הופיעו החזן ברל'ה צוקר, בליווי קלידן שהנעימו את המעמד לכבודה של תורה.

PHOTO SHLOMO GOLDFARB 148

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן