כ"ק מרן אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א יוצא הערב לארה"ב שם ישהה במשך כשלושה שבועות • אל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מצטרפת פמליה חשובה של ראשי ומנהלי המוסדות וחשובי החסידות

התרגשות ותכונה רבה מורגשת בקרב היהדות החרדית בניו יורק וחסידי וידידי חצר הק' פיטסבורג בפרט, לקראת בואו של כ"ק מרן אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א שמגיע לביקור מיוחד לארה"ב לטובת חיזוק וביסוס מוסדות פיטסבורג המתפתחים לתפארה בעיר אשדוד בארה"ק.

נסיעה זו מתמקדת במיוחד בבשורת גמר בניית הבניין החדש לישיבה לצעירים שע"י מוסדות פיטסבורג ההולך ונשלם בתקופה האחרונה ברוב פאר והדר ברובע ג' באשדוד סמוך ונראה לקרית מלך רב. כאשר בתקופה האחרונה התחילו בס"ד בציפוי החיצוני של הבניין וסיום פנים הבניין על שלל אגפיו הכוללים היכל גדול לבית המדרש חדר אוכל ושני קומות של חדרי פנימייה מרווחים, לשם ולכבוד ולתפארת.

גולת הכותרת של הנסיעה תהיה בשב"ק הקרובה פרשת תולדות בו ישהה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בשכונת בורו פארק בהשתתפות חסידי תלמידי ואוהדי בית פיטסבורג מרחבי ארה"ב רבנים ראשי קהילות, וכמו"כ קהל רב מתושבי המקום אשר יבואו ויתקבצו לאותה שבת נדירה ומיוחדת.

במהלך השבוע יקבל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את הקהל לברכה ועצה ותושיה וכן ישתתף באירועי חיזוק והתכנסויות לטובת המוסדות שיתקיימו בימי הביקור במקומות שונים.

אמש בביהמ"ד הגדול שבקרית פיטסבורג באשדוד, נערכה תפילת ערבית רבתית בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בהשתתפות קהל רב של חסידים ותלמידי הישיבות, שלאחר התפילה עברו לקבל ברכת פרידה טרם צאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את ארה"ק.