הרב פולגר נבחר ברוב מרשים ע"י ועד קהילות הקודש בוינה • נשיא 'ועידת רבני אירופה', הגר"פ גולדשמידט שליט"א: "נסייע להרמת קרן התורה בחיזוק וייסוד עוד מוסדות תורה וחינוך ובטיפוח הקהילות" • הרב אריה פולגר שליט"א יחליף את רבי חיים אייזנברג שליט"א שפרש לגמלאות וימשיך לכהן כרבה של אוסטריה

"בברכתם ובעידודם של גדולי התורה, אדמורי"ם, ראשי הישיבות, מרנן ורבנן שליט"א אני מקבל על עצמי בהכנעה את עול הרבנות בוינה. העיר שבה גדלו והתהלכו גדולי ישראל, גאוני תבל, אדמורי"ם ורבנים זיע"א ויבדלח"א. אעשה כל שנדרש כדי להגדיל תורה ולהאדירה. לייסד עוד מוסדות תורה וחינוך. לגבש את הקהילות ולנסות להשיב, ולו בשולי אדרת העטרה של עיר זו – כך אמר רבי אריה פולגר שליט"א עם היבחרו לכהן פאר כרבה של וינה.

21 מחברי ועד קהילות הקודש החברים במועצת איחוד הקהילות היהודיות בוינה בחרו בו לכהן פאר כרבה של בירת אוסטריה. הרב פולגר יחליף את רבי חיים אייזנברג שליט"א שפרש לגמלאות וימשיך לכהן כרבה של אוסטריה.

הרב פולגר ייכנס לתפקידו לקראת חג השבועות הבעל"ט. עפ"י החוקה יכהן שלושה חודשים כרב הקהילה היהודית ולאחר מכן ייכנס לתפקידו לכהן כרבה של וינה.

עם היבחרו יגיע הרב פולגר שליט"א לישראל לקבל את ברכתם של מרנן ורבנן: מרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמן שליט"א ששיגר את ברכתו עם היבחרו: "שלא יכשל בדבר הלכה וישא חן בעיני הציבור". מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי שליט"א ששיגר את ברכתו ל'ברכה והצלחה'. גדולי האדמורי"ם, ראשי הישיבות והיושבים על מדין.

הרב אריה פולגר בועידת רבני אירופה בברלין צילום אלי איטקיןהרב אריה פולגר בועידת רבני אירופה בברלין (צילום: אלי איטקין)

נשיא 'ועידת רבני אירופה' ויו"ר הוועדה המתמדת, עימה נמנה הרב פולגר, הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א והמנהל הרבני של הועידה, הגאון רבי משה לבל שליט"א, בירכו את הרב פולגר לרגל בחירתו לכהן פאר כרבה של וינה והבטיחו כי 'ועידת רבני אירופה' תעמוד לימינו ותסייע בידו להרמת קרן התורה, בחיזוק ובייסוד מוסדות התורה והחינוך ובטיפוח קהילות הקודש ברחבי וינה.

במפגש עם סגן נשיא הנציבות האירופית. הרב אריה פולגר צילום אלי איטקין (1)במפגש עם סגן נשיא הנציבות האירופית (צילום: אלי איטקין)

הרב אריה פולגר, נולד באנטוורפן שבבלגיה לאב ניצול שואה ולאם ילידת מרקש שבמרוקו. סביו; רבי אשר זעליג פרטיק וחתנו; רבי יהודה לייב פולגר היו גבאי קופת רבי מאיר בעל הנס בלאנצוט שבגליציה ונמנו על חסידי קולשיץ ובאבוב. בצעירותו למד בישיבת "עץ חיים' באנטוורפן. שם זכה לקרבה מיוחדת מהגה"צ רבי יהודה אריה טרגר זצ"ל, חתב"נ מרן הגרש"ז אוירבאך זצוק"ל. לאחר מכן למד בישיבת גייטסהד שבאנגליה אצל הרה"ג רבי אברהם גורביץ שליט"א. כשלוש שנים למד בישראל במרכז התורה 'מיר' שם זכה לקרבתו של ראש הישיבה הגר"י אזרחי שליט"א. לאחר מכן היגר לארה"ב ועלה ונתעלה ב'ישיבת רבנו חיים ברלין' אצל הרה"ג רבי אהרן שכטר שליט"א, חבר מועצג"ת דאמריקה. חמש שנים למד בבית המדרש של ישיבת 'רבינו יצחק אלחנן' שם גם הוסמך לרבנות, כשכ"ק האדמו"ר רבי יעקב ישעיהו הלברשטאם מז'ימגראד שליט"א סמך אף הוא את ידיו.

במשך שש שנים כיהן הרב פולגר כרבה של באזל ואח"כ כמנהל ההוצ"ל של 'הסתדרות הרבנים דאמריקה'. כשנתיים כיהן כרבה של מינכן ומזה כשנה שהוא עומד בראש מערכת הכשרות בפרנקפורט ובתפקידים רבניים נוספים ומכהן כרבה של קרלסרוהה בגרמניה, מקום כהונתו של ה'קרבן נתנאל', תוך שהוא שוקד על כתיבת ספר הלכה לארגון ה-OU, המפורסם בזכות מערכת הכשרות מהגדולות בעולם.

הרב אריה פולגר צילום דוד פרידמן מינכן (10)הרב פולגר בשיעור תורני (צילום: דוד פרידמן, מינכן)

בוינה חיו עשרות מגדולי וחכמי ישראל זצוק"ל ויבדלח"א ובהם; מחכמי התלמוד באשכנז שייסדו את בית המדרש המיוחד ללימודי התלמוד: "גדולי אשטריך", או "חכמי וינה". על שם שני הרבנים הראשונים, רבי טוביה מוינה ורבי יונתן מוינה. רבי יצחק אור זרוע, ה"אור זרוע". בנו של רבי משה בן יצחק מקולוניה, תלמידם של רבי יהודה החסיד מרגנשבורג ורבי יהודה בן יצחק מסרליאון מפאריס ורבו של מהר"ם מרוטנבורג. רבי אברהם פלוש-אויסטרליץ. רבי ישעיה הורביץ, השל"ה הקדוש, בעמח"ס "שני לוחות הברית". הרב שמחה בן גרשום ראפפורט, בעל "קול שמחה". רבי נתן פיטל, מחבר ספרי הדרוש "מתנת נתן", "חוק נתן" ו"דרושים לכל חפציהם" רבי שמעון וואלף אורבאך. רבי יהושע פאלק, בעל הסמ"ע. רבי גרשון אוליף אשכנזי בעל "עבודת הגרשוני", ועוד.

לפי כמה מקורות היסטוריים, מקדימים את ביאת היהודים לוינה, עד לתקופה הראשונה שלאחר המבול. לפי אחד המקורות, בא לאוסטריה היהודי אברהם שמונה מאות וששים שנה לאחר המבול ויסד בה מדינה יהודית, שמושבה היה בוינה. לפי מקור אחר, בא היהודי אברהם בשנת אלף וחמש מאות לפני ספירת הנוצרים ויסד בסביבות וינה מדינה יהודית, ששושלת שלמה של ששים ושנים נסיכים יהודים משלו בה, בזה אחר זה. ויש המשערים כי אף בשעה שוינה הייתה עדיין מושבה רומאית ונקראה בשום לוינדובונה, נמצאו בקרב לגיוני רומא ששכנו שם, הרבה יהודים.

לאחר מפלת צבאות היטלר, חזרו לוינה כמה אלפי יהודים, והרבה מהם מישראל, והיגרו אליה אלפים משארית הפליטה מארצות אחרות. כיום חיים באוסטריה כולה כשמונת אלפים יהודים, המשתדלים לשכוח, מה שעוללו הווינאים "האדיבים" לאחיהם בימי שלטון הנאצים.

באוסטריה קיימים כיום ארבעה קהילות יהודיות כשהגדולה שבהם, המונה כשבעת אלפים נפש, בוינה. בולטת במיוחד באירופה העובדה כי גם הקהילות החרדיות בוינה מסונפות לועד הקהילות ולרבה הנבחר. בעיר קיימים מוסדות תורה וחינוך רבים; תלמודי תורה ובתי ספר. הרב הנבחר רבי אריה פולגר אמר כי המשימה הראשונה שהוא קיבל על עצמו היא לייסד עוד ועוד מוסדות תורה חינוך וחסד ולרומם ולאחד את קהילות הקודש.

הרב אריה פולגר במפגש עם ראשי הנציבות האירופית. באדיבות האיחוד האירופי (1)הרב אריה פולגר במפגש עם ראשי הנציבות האירופית