בירושלים נפטר בפתאומיות האדמו"ר מדז'יקוב הרה"צ רבי יחזקאל אליהו הורוביץ זצ"ל בן 66 בפטירתו.

בד"ה בירושלים נפטר בשעה האחרונה הרב יחזקאל ב"ר יהושע הורביץ זצ"ל מדז'יקוב נין מרן הסב"ק בעל האהבת ישראל זצוקל"ה הלוויתו תצא בשעה 16:30 בבית המדרש דז'יקוב ברחוב עמוס בירושלים להר המנחות בהשתתפות מרנן האדמו"רים מויז'ניץ שליט"א

בשנים האחרונות הזדכך האדמו"ר בייסורים קשים מאוד, והיום הוא פונה לאשפוז יום בבית החולים שם השיב את נשמתו ליוצרה.

מימי חייו: האדמו"ר זצ"ל נולד בתש"י לאביו רבי יהושע הורוביץ זצ"ל, בנו של הגאון הקדוש רבי חיים מנחם דוד הורוביץ הי"ד שהיה הרב האחרון בעיירת דז'יקוב וצאצא לאדמו"רי ויז'ניץ, ראפשיץ ודז'יקוב.

הנהיג את קהל חסידיו בבית מדרשו ברחוב עמוס בירושלים, שם שקד על התורה והעבודה, הוא נודע כגאון עצום בכל מכמני התורה שהמשיך את דרך אבותיו.

בשנים האחרונות הקים יחד עם בנו הגאון רבי מאיר הורוביץ שליט"א את קהילת דז'יקוב בגבעת זאב החדשה, קהילה מפוארת, שמשגשגת ופורחת.

הלווייתו תצא היום בשעה 16:30 אחה"צ מבית המדרש דז'יקוב ברחוב עמוס 11 בירושלים דרך בית המדרש ויז'ניץ ברחוב מנחת יצחק לחלקת גדולי החסידות בהר המנוחות – שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.