הגרלה מיוחדת לתומכי התורה, אשר ירימו תרומת הקודש למען רשת כוללי 'מבצר התורה' דחסידי צאנז, בהם הוגים מאות אברכים על תלמודם ומדי שנה יוצאים בעלי הוראה מבין כותלי בית המדרש.

רשת כוללי 'מבצר התורה' דחסידי צאנז:
ההגרלה הגדולה על יחידת שלושה חדרים עם גינה רחבת ידיים
הגרלה מיוחדת לתומכי התורה, אשר ירימו תרומת הקודש למען רשת כוללי 'מבצר התורה' דחסידי צאנז, בהם הוגים מאות אברכים על תלמודם ומדי שנה יוצאים בעלי הוראה מבין כותלי בית המדרש.
רשת הכוללים 'מבצר התורה'- כולל האברכים הוותיק של חסידי צאנז בעיר הקודש והמקדש, ואשר נוסדה לפני למעלה משלושה עשורים, ופרסה בשנים האחרונות את מצודתה אף על כוללי האברכים בערים בית שמש ובקרית צאנז החדשה בטבריה, כאשר בכל היכלי הכוללים לומדים קרוב לשלוש מאות אברכים עמלי תורה, אשר שמיים לילות כימים ללימוד ולעבודת הקודש בזכות המלגות המכובדות המוענקות מדי חודש בחודש, כך קנה לו רשת הכוללים שם של 'בית היוצר לרבנן ותלמידיהון', כשרבנים ודיינים מומחים המכהנים פאר במקהלות הקודש די בכל אתר ואתר יוצאים מבין שורותיה.
כמו כן מקיימים מנהלי הכוללים לצד היכלי התלמוד, מפעלי חסד לחלוקת 'קמחא דפסחא' בשפע בערבי פסחים, ומלגות מכובדות למעוטי יכולת בכל ערבי החגים. וכן 'קרן ברכה באהליכם' המהווה עזר ליולדות להיות לעזר ולאחיסמך לעמלי התורה בשעת שמחתם.
רשת הכוללים מעניקה את ההזדמנות לכל דכפין לבוא ולזכות להיות חלק מהחזקת מפעלי תורה אדירים אלה, כאשר מלבד הזכות העצומה של החזקת התורה הקדושה בדור עני זה, נכנסים הם לגורל על יחידת שלושה חדרים עם גינה רחבת ידיים הצופה לכינרת, בקרית צאנז טבריה עילית.
ההשתתפות בהגרלה ובזכייה הגדולה של החזקת התורה, היא לכל התורם סכום חד פעמי של 200 ₪ עד 5 תשלומים בטל' 0722788425