את ברכתו של הגר"ח הביא גיסו, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א • "יתברכו כל הנציגים, שלוחא דרבנן ושלוחא דידן, שתשרה ברכה במעשה ידיהם ויזכו להרבות כבוד שמים וכבוד התורה בכל פעולותיהם", נאמר בהודעת הברכה

מאות משתתפי הוועידה השלישית של "דגל התורה" חוו אתמול רגעים מרגשים בכינוס הסיום של הוועידה בהשתתפות מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ומרן ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין. אחד מרגעי השיא במושב הסיום היה הרגע בו הביא הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, חבר מועצגה"ת את דברי מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א שביקש למסור לבאי הוועידה ומשתתפיה.

הגר"י זילברשטיין אמר בדבריו כי אמנם נבצר מהגר"ח להגיע ולהשתתף בעצמו בכינוס סיום ועידת דגל התורה, אף ליבו ועינו פקוחה תדיר על תנועת דגל התורה, שכל נציגיה בכל אתר ואתר הם שלוחיו יחד עם גדולי הדור, ולכן שלחו למסור דברים משמו. הס הושלך באולם עת העביר את הדברים שמסר הגר"ח למשתתפי הוועידה. בהם נאמר "זכתה התנועה הקדושה דגל התורה שנוסדה על ידי מו"ר מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, להרבות חילים לתורה ולקדש שם שמים בכל רחבי א"י, ועתה מתכנסים בראשות מרן גאון ישראל הגאון רבי אהרן לייב שליט"א, יתברכו כל הנציגים, שלוחא דרבנן ושלוחא דידן, שתשרה ברכה במעשה ידיהם ויזכו להרבות כבוד שמים וכבוד התורה בכל פעולותיהם".

הגר"י זילברשטיין שליט"א הדגיש בדבריו כי זוהי התבטאות נדירה של מרן שר התורה שליט"א שמכנה את תנועת "דגל התורה" כ -"התנועה הקדושה", שמבטאת את עינו הפקוחה של מרן שר התורה על תנועת דגל התורה ונציגיה בכל רחבי הארץ. הגר"י הסביר בדבריו כי הסיבה העיקרית להיותה של דגל התורה תנועה קדושה, כי כל פעולה הנעשית על ידי נציגי התנועה, נעשית על פי הוראותיהם של גדולי הדור, שזהו הכח של כלל ישראל, שהכל נעשה עפ"י הזקנים. כמו שאחז"ל ש"אין יכולין לעשות דבר חוץ מזקניהם".

הדברים עוררו התרגשות רבה בקרב מאות המשתתפים שקיבלו בדברים אלו חיזוק עצום לפעילותם הבלתי פוסקת, חיזוק המהווה מטען אדיר להמשך הדרך בשליחות גדולי ישראל ובהכוונתם.