ביהדות מולדובה ובקרב אלפי בוגרי החינוך הטהור שהצמיח דור של רבנים, מצינים בכ"ט סיון שנה לפטירת רבי זלמן אבלסקי זצ"ל ממנהיגיה הרוחניים הבולטים של חסידות חב"ד שהיה תלמיד חכם בנסתר ובנגלה

בקהילות היהודיות במדינת מולדובה, ובקרב אלפי תלמידיו ברחבי תבל ובישראל מציינים את יום השנה של אחד מגדולי הרבנים בדורנו, שליחו של הרבי מליובאוויטש במולדובה במשך 25 שנה, שליחות קודש הממשיכה על ידי בנו הרב אבלסקי, הרב הראשי למדינה.

הרב המנוח הקים עולה של תורה, הפיח את החיים היהודיים לאחר שנות הרס של השואה האיומה ושלטון הקומוניסטיים הנוקשה. שלוחם הנאמן של אדמו"ר מוהריי"צ, והאדמו"ר מליובאווויטש, תלמיד חכם בנסתר ובנגלה. איש חסד וחינוך בדרכו של אהרן הכהן אוהב שלום ומקרב את הבריות לתורה.

הרב זלמן טוביה הכהן אבעלסקי שנלקח לבית עולמו בן 87 היה זקן שלוחי חב"ד ברחבי העולם, הכהן הגדול מאחיו, שקיבל מרבו, הרבי מחב"ד, ברכה מיוחדת שיהיה לו הכח לברך יהודים בשמו, ואכן ברכותיו חוללו ניסים ונפלאות בכוחו של הרבי מליובאוויטש.

הרב אבלסקי

ביום שלישי כ"ט סיון ה'תשע"ו יעלו במשך המעת-לעת יהודים רבים להתפלל, להדליק נרות נשמה לקרוא תהילים ולהתברך בקברו בהר הזיתים ירושלים, חלקת חב"ד (גוש ד' חלקה ו'), התתקיים מעמד התפילה המרכזי לרגל ה"יארצייט" השני בשעה: 17:15.

הרב זצ"ל הקים מוסדות תורה רבים ברחבי מדינת מולדובה ובירתה קישינב (חבל בסרבי' שבעבר היתה חלק משליטת רומניה), ממייסדי מוסדות חב"ד בישראל וממקימי רשת החינוך של חב"ד 'אוהלי יוסף יצחק' בה שימש כחבר הנהלת הרשת. בתחילת עבודת שליחותו נשלח ע"י כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש לקרית גת, בה פעל להקמת המוסדות ושימש כרב ומשפיע בית כנסת חב"ד ומנהל בית הספר.

יארצייט הרב השליח זלמן אבלסקי כט סיון  (4)

בשמחת תורה ה'תשל"א נתמנה ע"י הרבי ל"בעל-הבית" על מדינת רומניה, כהמשך ישיר לשליחויות עבור יהודי רומניה בסרביה ומולדובה. הרב אבלסקי הותיר אחריו אלפי בוגרים ותלמידים המכהנים בתפקידי מפתח בישראל כרבנים, ראשי ישיבות, ראשי מתיבתות, שלוחים ועוסקי בצורכי ציבור באמונה, כמו גם יהודים רבים יוצרי חבר המדינות שזכו לטעום מאור החסידות על ידי מוסדותיו.

יהודי הקהילות היהודיות במולדובה ובירתה קישינב מציינים את היום בחיזוק בלימוד וקיום מצוות לזכות נשמתו של הגאון הגדול הרב זלמן הכהן אבלסקי זצ"ל. בקרב ציבור תלמידיו וחסידי חב"ד מתחזקים יחד בהחלטות ומעשים טובים לזכרו ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.