בדיון מיוחד שנערך היום בוועדה לפניות הציבור, דרש יו"ר הוועדה, ח"כ ישראל אייכלר "להפסיק האפליה בין מקבלי הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי לבין אברכים"

הועדה לפניות הציבור דנה בקשיים שבפני האברכים הזכאים להבטחת הכנסה. בדיון הודיעו נציגי משרד החינוך ורשות המיסים, כי למרות מה שכתוב בטופס הבקשה, אברכים לא יידרשו להביא אישורים שאין להם דירות ונכסים. שני המשרדים יעבירו ביניהם נתונים על נכסי האברכים.

כמו כן ישקלו במשרד החינוך הוספת מועדי עדכון נתונים של מצב המשפחה, כמה פעמים בשנה, כדי לאפשר כניסה לזכאות למי שנולד לו ילד שלישי. בינתיים אברך שנולד לו הילד השלישי לאחר מועד הרישום השנתי, יאבד את הזכאות לשנה שלימה.

ח"כ ישראל אייכלר מחה נמרצות על האפליה הבסיסית בין מקבלי הבטחת הכנסה רגילים שקצבתם אינה תלויה במספר המבקשים. שם הקצבה היא תקציבית ולא בגדר "תמיכה". לכן אין הגבלה תקציבית לזכאותם. גם אין הגבלת זמן לקבלת הקצבה. אין להם חסימה של שנה שלימה לקבלת זכאות. בכל רגע שהוא הופך לזכאי, יכול אדם לקבל הבטחה הכנסה.

"רק אצל האברכים מגדירים זאת כ"תמיכה". לכן הבג"צ יכול היה לפסול את ה"תמיכה" ולפגוע בעניי ישראל ולהרעיב ילדים קטנים. נוצרה גזירה חדשה, שאין זכאות ליותר מחמש שנים. אלה שקיבלו בעבר ינוכו השנים הקודמות משנות הזכאות. אין הגבלה כזאת בהבטחה הכנסה רגילה. בנוסף לכך אין אפשרות להוסיף עוד אברכים זכאים, בלי לפגוע בגובה הקיצבה של אלף השקלים למשפחה. ככל שירבו זכאים, תקטן התמיכה לכל אחד מהזכאים.

אייכלר הוסיף: "רק אצל אברכים אסור שיהיה לאב רכב ולא יוכל להתפרנס בערב מהסעה", את כל הדברים האלה בקש יו"ר הועדה לפניות הציבור מנציגי הממשלה לשנות. תשובתם היתה שהכל תלוי בחקיקה שהממשלה תחוקק בכנסת.

ח"כ אייכלר פנה לשרי החינוך והאוצר ולחברי הכנסת החרדים, לעמוד על המשמר לקראת התקציב הקרוב, להשוות את כל התנאים של הבטחת הכנסה רגילה לאבטחת הכנסה לאברכים עניים. משרד החינוך הודיע בועדה לפניות הציבור כי יעמדו לרשות האברכים הנרשמים בכל שעות היממה בטלפון מוקלט. מי שישאיר מספר טלפון לשאלות, יחזרו אליו גם אם לא קיבל מענה במקום.

כמו כן הנפיקו חוברת מיוחדת של תנאי הזכאות לקראת הרישום לזכאות שתועבר דרך המוסדות לכל האברכים. אין צורך להביא את הטפסים הנדרשים למשרד. אפשר לשלוח בפקס או במייל ולקבל תשובות בטלפון.