במהלך דיון היום בוועדת הכנסת ביקשו נציגי הרפורמים להעביר את הדיון לוועדת התפוצות • אייכלר התנגד וזעם על ניסיונם להציג מצג שווא כביכול יהדות התפוצות תומכת במאבקם

היום התקיים בוועדת הכנסת דיון נוסף סביב המתווה שעלול להביא לידי התנועה הרפורמית שליטה בחלקים מסוימים ממנה. במהלך הדיון, עלתה הדרישה להעביר את המשכה לידי וועדת התפוצות.

נציגי הרפורמים בכנסת דרשו לדון בנושא "הקפאת מתוה הכותל" בועדת התפוצות בטענה כי הישראלים לא מתעניינים במאבקם וכי "יהדות התפוצות דורשת תיפלה מעורבת בכותל", כך על פי טענתם.

ח"כ ישראל אייכלר הכחיש בתוקף את ההשמצה נגד יהדות התפוצות. "רבבות יהודי התפוצות באים לכותל מדי שנה בקדושה", אמר אייכלר. "נאמר פה שקר גדול נגד יהדות התפוצות. רובם מתעניינים בנושא "מלחמת הכותל" פחות מיהודי ארץ ישראל".

לדבריו, "מדובר בקבוצה קטנה שמטרתה להילחם נגד ההלכה והיהדות בכל החזיתות. אין להם שום עניין בכותל המערבי כמו שאין להם עניין במקוואות ואינם דואגים לחינוך החרדי. מדובר בכנופייה של כמה שנוררים שמקבלים כסף מכמה אילי הון השולטים בפדרציות בארה"ב למלחמת דת נגד היהדות הנאמנה.

"99% מיהדות התפוצות טוב לה המצב בכותל המערבי כפי שהוא כבר כחמישים שנה. כשם שקרנות השנור של עמותות השמאל האחרות, אינן מייצגות את יהדות התפוצות, כך קרני השנור של ארגוני ההסתה נגד החרדים, אינם מייצגים את היהודים".

אייכלר הוסיף וציין את העובדה הפשוטה ולפיה "על כל טקס בר מצוה מעורב בכותל, יש אלפי שמחות ותפילות שיהודי התפוצות עורכים בכותל המערבי כהלכה. מחללי הכותל אינם מייצגים את יהודי התפוצה ולא את אזרחי הארץ. הם מייצגים רק את קרנות האיחוד האירופי והספונסרים המתבוללים פושטי הרגל האידיאולוגית, שרידי ה"טמפלים" הריקים באמריקה".

"לכן", הבהיר אייכלר, "אין להעביר את הדיון לועדת התפוצות".