המוני בני אדם מלווים כעת את ראש ישיבת אור אלחנן, הגאון הגדול רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל בדרכו האחרונה • שידור חי ממסע הלוויה • וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

You can also use this (not recommended)

ברוך דיין האמת: הגאון הגדול רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל