בשיעורו השבועי התייחס ראב"ד העדה החרדית לסערה המתחדשת מסביב לילדי תימן ואמר כי "מה שעשו לפנים בכפייה עושים היום ברצון ובשתיקתנו"

בשיחתו השבועית של ראב"ד העדה החרדית בירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א לבני ישיבתו – הישיבה הגדולה רמות בירושלים, התייחס השבוע ל"סערת ילדי תימן תשע"ו".

לאחר שיחה שנמשכה על פני שעה ארוכה בעניינים שבפרשת שבוע כדרכו מידי שבוע, התייחס מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א למצבם של ילדי תימן וילדי צרפת שעלו לארץ בתקופה האחרונה, כאשר בדבריו עורר את תלמידי ואברכי הישיבה להתחזק בלימוד התורה 'כתשובת המשקל כנגד התרבות כח הטומאה על ידי הממשלה'.

בדבריו אמר מרן מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך: "שמועה רעה שמענו על עשרות ילדי תימן שהעלו הסוכנות לארץ לפני תקופה קצרה, ועכשיו בימי ה'חופש' הוליכו אותם החופשיים לבריכה מעורבת רח"ל כדי לטמא אותם עד שיש מהם שכבר רוצים להסיר את ה'סימונים' המעטרים אותם רח"ל, ומה שעשו לפנים בכפייה ממשיכים לעשות היום ברצון ובשתיקתנו".

"שבר על שבר הוסיפו שהודיעו השבוע שישלחו את הילדים שהעלו מצרפת לארץ ישראל רק למוסדות דתיים לאומיים שמחנכים שם בחינוך זר ועם פריצות, וראוי למחות על זה בתפוצות ישראל!

"וחובותינו להרבות מאוד את צד הקדושה כדי שיהיה בזה תשובת המשקל כנגד התגברות כח הטומאה, שבדורנו הטומאה והכפירה משתוללים בראש כל חוצות באופן שלא היה מאז היה ישראל לגוי, ולכן גם סיבב הקב"ה ברחמיו שיקומו מרכזי תורה וישיבות וכוללים בכל עיר ועיר באופן שלא היה לעולמים כדי שיהיה קיום לישראל ותתרבה הקדושה לעומת הטומאה, כי בלא זה היה העולם חרב ח"ו".