מחר, ליל שישי ט"ו באב, אלפים צפויים להשתתף במעמד הכנסת ספר תורה שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של איש החסד הרה"ח ר' סנדר שפיגל זצ"ל והצלחת עם ישראל.

מחר, ליל שישי ט"ו באב , אלפים צפויים להשתתף במעמד הכנסת ספר תורה שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של איש החסד הרה"ח ר' סנדר שפיגל זצ"ל והצלחת עם ישראל.

ספר התורה ייכנס להיכל קבר דוד המלך, שם שופכים עם ישראל צקון לחשם בתפלות נעים זמירות ישראל הטמון במקום.

התהלוכה תצא בשעה 8.00 לעבר הציון הק' שם יפצחו בריקודים סוערים בהשתתפות גדולי ישראל שליט"א

התרגשות מיוחדת אחזה בציבור שהכנסת ספר התורה תחול ליל ט"ו באב זמן מסוגל להפקד בזיווגים הגונים ובאותו מקום מסוגל ובמעמד כה נשגב מתוך שמחה של מצוה. תפילה מיוחדת תנשא למעוכבי זיווג ע"י צדיקים ומקובלים שליט"א.

מרנן ורבנן גדולי ישראל ומנהיגי הדור שליט"א קוראים לציבור הק' להשתתף וליטול חלק במעמד במיוחד לאחרונה שהמקום סובל התנכלויות מצד השלטונות וגורמים שונים ודבר זה מהווה נדבך חשוב לביסוס המקום. הכנסת דוד המלך

"מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם"