הייתי רוצה לקבל סרטונים הקשורים לעניין-העיירה בחמדון וכן הרבי מליובאוויטש. המקווה נבנה לבקשת סבי תושב בחמדון הרב אלי לוזיה ז"ל ואני עורכת על הסיפור שלו סרט דקומנטרי