בסדרת מכתבים ששיגר מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לחברי הכנסת של הסיעה, הם מתבקשים לחוקק חוק שישמור על הסטטוס קוו בנושאי יהדות, לפעול לפתרון מצוקת הדיור הקשה ולהקים מנהל עצמאי לחינוך החרדי

בהמשך לישיבת מועצת גדולי התורה שהתכנסה השבוע בבית הוועד הפועל של אגודת ישראל, שיגר היום מזכיר המועצת, הגאון רבי מרדכי שטרן שליט"א, שלושה מכתבים אל כל אחד מחברי הכנסת של הסיעה עם הוראות האדמו"רים כפי שהחליטו במהלך הכינוס ביום שלישי השבוע.

חברי מועצת גדולי התורה דורשים מחברי הכנסת לפעול למען שמירת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה. "מאחר ולאחרונה היו כמה הפרות בסטטוס קוו על ידי הרשויות השונות בענייני היהדות והדת בארצנו הקדושה, נתבקשתי על ידי רבותינו חברי מועצת גדולי התורה להודיעכם כי דעתם היא שהיהדות החרדית לא תוכל לשתף פעולה עם ממשלה כזו".

"לכן", נכתב בהמשך הפנייה הכוללת איום דרמטי, "עליכם לעשות ככל שביכולתכם לחקיקת חוק שהסטטוס קוו הקיים והמקובל זה עשרות שנים, שלפיו מתנהלים כל ענייני הדת והיהדות על ידי רבני הזרם האורתודוכסי – חייב להישמר כפי שהיה (יש לפרט בחוק את כל הנושאים השייכים לעניין הסטטוס קוו)".

orig_b6e6b131479741168fc5c04b3cceef02

מכתב נוסף עוסק במצוקת הדיור. "לאור המצוקה הגדולה בנושא הדיור נתבקשתי על ידי רבותינו חברי מועצת גדולי התורה להודיעכם שיש לפעול, שבכל פתרון דיור מצד הממשלה לציבור הכללי יקבל גם הציבור החרדי את חלקו המגיע לפי התנאים המתאימים לציבור החרדי. כמו כן מבקשים רבותינו שתעזרו ליזום פתרונות דיור לציבור החרדי ולפעול ליישומן".

המכתב השלישי עוסק בנושא החינוך. חברי מועצת גדולי התורה דורשים מחברי הכנסת, "להקים בדחיפות מועצה עצמאית או מנהל עצמאי למוסדות החינוך החרדיים. יש לעשות את כל הדרוש כדי שלא תגרע עצמאותם של מוסדות הפטור מכפי שהייתה כל השנים ושלא ייעשו תקנות וכדו' הפוגעות בעצמאות זו".

שבת, דיור וחינוך • מהחלטות כינוס מועצת גדולי התורה של אגו"י