על חטא שחטאנו במסירת בית אלוקינו לידי הערלים.
עבירה גוררת עבירה והעבירה של מניעת יהודים לעלות בטהרה על פי ההלכה גוררת עבירה של מסירת הר הבית לטמאים שעליהם נאמר "והזר הקרב יומת", וגוררת עבירה של שיתוף פעולה עם שונא ישראל שימון פרס שעל ידיו הטמאות דמם של אלפי נרצחי אוסלו , הי"ד.