בהלויה שהתקיימה ביום שישי בלונדון השתתפו המונים ביניהם רבנים ואדמורי"ם מפני החג לא נאמרו הספדים.

לונדון הלכה לעולמה הרבנית החשובה והצדקת מרת רייזל נאה ע"ה. אשת הגה"ח ליפא נאה זצ"ל דמו"צ בלונדון ובת הרה"ח ר' אשר ברוך לנדאו הי"ד ראש קהילת בריגל בפולין.

זכתה לקדש שם שמים בזמן השואה והייתה דבוקה בתורה ומצוות כל ימיה.

היתה ידועה ומפורסמת בהכנסת האורחים  גמילות חסדים ובעלת צדקה וחסד. עוד בהיותה בפריס ביחד עם בעלה הרה"ח שמחה יעקובוביץ’ זצ"ל היה ביתם פתוח לכל עובר דרך ובא לפריס.

בעלה מזיווג ראשון רבי שמחה יעקובוביץ’ הקים את השחיטה למהדרין בפריס היה מפורסם כתלמיד חכם וצדיק שאדמורי"ם הזכירו עצמם לפניו. בעלה מזיווג שני הגאון רבי ליפא נאה זצ"ל דיין בלונדון.

זכתה להעמיד דורות ישרים בנה הבכור הרה"ח בן ציון  שו"ב בקנדה, הרה"ח אשר בירושלים , הרה"ח שלמה בלונדון חתניה הרה"ח מנדל וייס בלונדון הרה"ח מרדכי שווארץ בוילימסבורג והגאון רבי יחזקאל אינזליך דיין בלונדון כל ילדיה נכדיה וניניה הולכים בדרכי אבות וכולם מפורסמים במעשה צדקה וחסד.

אחיה הגאון רבי יהודה לנדאו רב קהילת "רמה"  תל-אביב וראש מחלקת הנישואין ואחותה הרבנית פרלא מירושלים.

ארונה יגיע ביום א' הושענא רבא בשעה 5:30 בבוקר.

הלוויה תתקיים בבית הקברות פוניבז בני ברק בשעה 900 בבוקר. ילדיה חוזרים ללונדון ושם ישבו שבעה.

אחיה הרב לנדאו ישב בביתו בתל אביב רחוב ליפסקי 3  אחותה תישב בביתה ירושלים קרית משה 16

בהלויה שהתקיימה ביום שישי בלונדון השתתפו המונים ביניהם רבנים ואדמורי"ם מפני החג לא נאמרו הספדים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.