קונגרס הרבנים "פיקוח נפש" יוצא למאבק נגד עמדתו של שר הביטחון, שהצהיר כי הוא בעד "חילופי שטחים" והקמת מדינה פלסטינית • "כל הצהרה כזו גורמת לגל טרור ושפיכות דמים נוסף"

קונגרס הרבנים "פיקוח נפש" בו חברים 400 מרבני ישראל, יוצא למאבק נגד עמדתו של שר הביטחון, שהצהיר כי הוא בעד "חילופי שטחים", שתי מדינות, ואף מוכן לבנות לאנשי החמאס נמל ושדה תעופה בעזה.

הרבנים כותבים כי דברי איוולת כאלו כבר לא נשמעו כאן הרבה זמן. "נראה כי ליברמן לא היה כאן בעשרים וחמש השנים האחרונות, בהם הוכח שוב ושוב כי כל הצהרה כזו גורמת לגל טרור ושפיכות דמים נוסף", אומרים הרבנים, "ההצהרות ש"אין לנו מה לחפש" בחלקים מסוימים משטחי ישראל, משכנעות את אויבינו שאין לנו מה לחפש כאן בכלל. והעובדה שגם אחרי שנה רצופה בטרור ורצח, מקבלים המחבלים פרס שגם מר ליברמן תומך בשתי מדינות, היא עידוד ברור שעם עוד טרור ועוד לחץ הם יקבלו את המדינה על מגש של דם, חלילה וחס".

הרבנים אף שיגרו אגרת לראש הממשלה, בה הם קוראים לפטר את ליברמן ממשרד הביטחון. "שר בטחון אמור להעניק בטחון ועידוד לתושבי ישראל, ואילו ליברמן מסכן במו ידיו את בטחון תושבי ישראל, ומעניק עידוד לשונאי ישראל. הדיבור על שתי מדינות חייב להימחק מהלכסיקון, לפני שימיט על כולנו סכנה נוראה".

הרב יוסף גרליצקי, רב מרכז תל-אביב ויו"ר קונגרס הרבנים, יכנס בימים הקרובים את הרבנים ראשי הקונגרס לדון בדרכי המאבק בעמדתו של השר ליברמן.

"בדיוק היום עם ישראל חוזר ללמוד את התורה מבראשית", אמר הרב גרליצקי, "שם קוראים אנו את פירוש הרש"י הראשון בתורה, בו נכתב "מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". זוהי העמדה הרשמית של עם ישראל ותורת ישראל, להצהיר שארץ ישראל כולה שלנו, כי כך רצה בורא העולם, ושום דבר לא ישנה זאת לעולם. זאת הדרך היחידה לגדוע את הטרור, ואין בלתה".