מה שמספרים על א' מגדולי בעל המוסר, על ברכת "שלא עשני גוי" בנשיא, היה עם רבי נטע ציינוירט זצ"ל, שלמיטב ידיעתי לא היה מבעלי המוסר. אבל דרכן של עובדות מהזן הנ"ל שהן מתגלגלות וכל חוג מנכס אותן לעצמו ולרבניו…