לאחר עשרות שנים ועם הגידול במספר מנייני התפילה בבית הכנסת קאמרנא הסמוך לדוכן ה'פיס' ברחוב מלכי ישראל בירושלים נאלצו המתפללים להתפלל ברחובה של עיר וגרמו להפרעה לתנועת העוברים ושבים ולבעלי עסקים הסמוכים * בעלי עסקים באזור וגבאי בית הכנסת פנו לסגן ראש העיר והאחראי על המע"ר החרדי הרב יוסי דייטש ובפעילותו הועתק הדוכן במספר מטרים כדי שלא להפריע למתפללים ולתנועה ברחוב

רחוב מלכי ישראל בשכונת גאולה בירושלים התחדש לאחרונה, לאחר שאחד הסמלים המיתולוגיים בשכונה – דוכן הפיס הסמוך לבית הכנסת קאמרנא ברחוב מלכי ישראל – הוזז בימים האחרונים ממקומו, כדי לאפשר את שיפור מראה הרחוב וזרימת תנועת האנשים.מער - ירושלים
אין ירושלמי שלא הכיר את דוכן הפיס והשטיבלאך בבית הכנסת הסמוך אליו. מאות המתפללים במנייני מנחה וערבית בשטיבלאך קאמרנא שבמרכז שכונת גאולה מידי יום תהו כיצד השתלב דוכן הפיס בחצר בית הכנסת והפך למעשה לחלק בלתי נפרד ממנו. לא פעם, כשמספר המתפללים בשטיבלאך גדל, נאלצו המתפללים להתפלל ברחובה של עיר בשל נוכחות דוכן הפיס בחצר בית הכנסת – עובדה שגרמה להפרעה לבעלי עסקים באזור.
בעלי העסקים באו בדברים עם גבאי בית הכנסת קאמרנא, ואז התברר כי ההפרעה נגרמת עקב מיקומו של הדוכן המיתולוגי. לפיכך פנו הגבאים ובעלי העסקים אל סגן ראש העיר ירושלים, הרב יוסי דייטש, האחראי על מרכז העסקים החרדי בעיר. לנוכח ההפרעה שנגרמה, פנה הרב דייטש לכל הגורמים האחראים בעיריית ירושלים ובמפעל הפיס ופעל להזזת דוכן הפיס בכמה מטרים, בכדי שניתן יהיה להמשיך ולקיים את מנייני התפילה בשטיבלאך ובחצר בית הכנסת.
גם זכיין הדוכן תמך בשינוי מיקומו של דוכן הפיס, אך כיוון שההליך כרוך בבירוקרטיה לא מועטה, רק לאחרונה התקבלו אישורי המחלקות השונות בעירייה לביצוע – ודוכן הפיס אכן הוזז בכמה מטרים לרחוב מלכי ישראל פינת רחוב הישיבה.
עם הזזת דוכן הפיס הודו גבאי בית הכנסת קאמרנא לרב יוסי דייטש וציינו בחיוך ירושלמי כי סגן ראש העיר סייע לבית הכנסת בבחינת "הרחיבי מקום אוהליך", שכן כעת בית הכנסת וחצרו יכולים להכיל את מאות המתפללים והמניינים הרבים המתקיימים בו מידי יום. גם בעלי העסקים באזור הודו לרב דייטש ולמע"ר החרדי על פועלם להקלת העומס וההפרעה על התנועה ברחוב.