כמו למצוא מחט בערימה של שחת, כך אפשר לזהות את האוקראיני הלז בין מיליוני אחיו. אם ימצאו אותו – זה יהיה נס חנוכה.