הצדיק אבד נלב''ע הצדיק הישיש רבי נסים נעים זצ''ל והוא בן 94 הרביץ תורה לתשב''ר למעלה משבעים שנה

מאות מתושבי העיר נתיבות ליוו למנוחת עולמים את הצדיק הישיש רבי נסים נעים זצ"ל והוא בן 94 בפטירתו, המנוח היה חתנו של הגה"ק רבי מקיקץ שלי זצוק"ל בעל ה'כרמי שלי'.

רבי נסים נעים זצ"ל, נולד בש' תרפ"ד לפני תשעים וארבע שנים, בעיר בנגרדאן שבתוניס לאביו רבי פראג'י נעים ע"ה, כבר מהיותו נער צעיר שקד על התורה ב"ארבע אמות של הלכה" (כך כונתה מסגרת הלימודים בזמנם, כדוגמת "הישיבות" בזמנינו) אצל רבותיו הגאונים הצדיקים: רבי דידו הכהן זצ"ל ואחיו רבי נסים הכהן זצ"ל ורבי מכלוף יאנה זצ"ל, בהיותו כבן שמונה עשרה בלבד כבר זכה והוסמך לשחיטה ומילה ע"י הגה"ק רבי משה כלפון הכהן זצוק"ל בהיותו כבן עשרים שנה נלקח לחתן אצל הגה"ק רבי מקיקץ שלי זצוק"ל.

עם עלותו לארץ הקודש תחילה התגורר בישוב שלומי בסמוך לחמיו זצוק"ל ולאחמ"כ עבר להתגורר בעיר נתיבות כאשר הוא זוכה לקרבה מיוחדת מרבה הנערץ של נתיבות הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצוק"ל בהיותו משמש כרב וקורא בתורה בבית הכנסת הגדול בנתיבות, זכה כל ימיו והרביץ תורה לתינוקות של בית רבן במסירות נפש עוד בהיותו בתוניס ולאח מכן בארה"ק במשך למעלה משבעים שנה.

הלווייתו כאמור התקיימה ביום שלישי בשבוע החולף בהשתתפות מאות העיר נתיבות והמושבים הסמוכים אל חלקת ציונו בית העלמין המקומי בנתיבות שם נטמן.