הכותב הוא בנו של ר' מרידך חניא שהיה מלמד ושו"ב.לראשונה שמעתי על פטירתו של ר ניסים נעים. תהי מנוחתו עדן.
דומני שהכותב הנכבד פסח על שלב אחד בחיי המנוח והיא: היותו מלמד תינוקות של בית רבן ושו"ב במדנין עיר הולדתי ואני הייתי נמנה עם הדרדקים שלימד ,בתקופה כהונת הרב המוזכר ר' כאצ'ר סבאן זצוק"ל.וכן בתקופתו של הרב ר' כמייס חורי זצוקל. מן הראוי להוסיף מידע חשוב זה .תהא מנוחתם עדן.(אלא אם כן זה ניסים נעים אחר ועלי להתנצל).