ח"כ ישראל אייכלר בדיון על הבטחת הכנסה בוועדה לפניות הציבור: "לאפשר מועדי רישום נוספים לטובת הילדים הנולדים במשך השנה" • לדבריו, "הבג"ץ קבע שצריך להיות שוויון לסטודנטים, אז צריך לשמור על השוויון בהדדיות"

לאחר שהצעת החוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016, עברה בכנסת בקריאה סופית בכ"ו בכסלו השנה, התכנסה הוועדה לפניות הציבור לדיון מעקב בנושא סדרי תשלום הבטחת הכנסה לאברכים.

יו"ר הוועדה ח"כ ישראל אייכלר אמר: "לא יכול להיות שתהיה אפליה בין סטודנטים ללומדי תורה. הבג"ץ קבע שצריך להיות שוויון לסטודנטים, אז צריך לשמור על השוויון בהדדיות. סטודנט לא מוגבל בערך הרכב, והכנסות אשתו לא נחשבות לשלילת זכאותו ואם הוא מרוויח 1200 ₪ בחודש הוא לא מפסיד את הזכאות. אם צריך לשנות חקיקה אין מנוס מכך".

עמוס צייאדה, מנהל אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך דיווח על פעולות "קהל"ת" היחידה להבטחת הכנסה לאברכים ואמר כי כל שינוי צריך לבוא דרך חקיקה ראשית של הכנסת. אין בסמכות האגף שלו לבצע שינויים בחוק שעבר. לדרישת יו"ר הועדה לפתוח מועדי רישום נוספים במשך השנה כדי שילדים שנולדים במשך השנה לא יפסידו את הסיוע, השיב מנהל אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך: "בינתיים זה נשאר על פעם בשנה. אנחנו קובעים תעריף בתחילת שנה על בסיס הכסף שיש לנו. אי אפשר לפרסם הודעה מחדש אחרי שיש לנו תקציב סגור.

"יש לנו קושי לאפשר בקשות נוספות, בגלל התקציב הסגור. קהל היעד הוא לכיוון עשרת אלפים זכאים. השנה בגלל שהייתה הערכות מהירה, כנראה שהרבה אנשים לא הגישו, לדעתי השנה הזו הכמות תגדל. למחלקה לקח המון זמן, רק למיין את כל הבקשות שהגיעו, אנחנו מקווים ליעל את זה השנה. כך גם לגבי המענה הטלפוני והדוא"ל.

"לגבי זכאים לרכבים, מי שקיבל גמלת ניידות או קצבת נכה יכול להחזיק רכב בעלות של עד 25,000. מי שיש לו ילד נכה, אין הגבלה לערך הרכב. הארכנו את מועד הבקשה בכמה שבועות, והכנסנו גם סעיף חריגים במקרים פרטניים שמצדיקים זאת.

יו"ר הוועדה ח"כ ישראל אייכלר סיכם את הדיון בפניה לשר החינוך לתגבר את היחידה קהל"ת עם עוד כוח אדם, כדי לזרז תשובות ובדיקות זכאות. נבקש שקצבת נכות לא תחשב לצורך הקצבה, כמו שקורה בכל סיוע סוציאלי אחר. כמו כן, אנחנו מבקשים שהכנסות האישה תחשב בנפרד מבעלה כמו במס הכנסה. הועדה עומדת על הדרישה להוסיף מועד נוסף באמצע השנה להגשת בקשה, בעיקר בשביל ילדים שנולדים באמצע השנה.