לימוד הזוהר הוא העצה של הרמח"ל רבותי כולנו קוראים דקה זוהר ברציפות לרפואת מרן
אפשר פתח אליהו תיקון מח, בריך שמיה, כגונא