ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין הקדיש את השיעור כללי היום לרפואת מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא. בדבריו אמר: "זכות תלמוד תורה דרבים יהיה לרפואתו, ודאי שזה יהיה לרפואתו"

ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין התבטא היום במהלך שיעורו היומי על מצבו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א. לקראת סיום שיעורו עורר את תלמידיו להתחזק בתפילה ולימוד לרפואת רבן של ישראל: "ספר תורה שרוי בצער, כל העולם צריכים לו", אמר הגרי"ג.

בהיכלי התורה והישיבות ממשיכים להעתיר בתפילה עבור מרן רה"י הגאון רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא הזקוק לרחמי שמים מרובים ומאושפז במצב קשה בבית החולים 'מעייני הישועה', ראשי ישיבות ורבנים מעוררים בדרשותיהם להתחזק ולהרבות בתורה ותפילה לרפואתו.

בדבריו אמר מרן ראש ישיבת פוניבז: "ידוע המעשה עם הט"ז, שישב עם תלמידים ולמד אתם, ובאמצע הלימוד באה אשה שהילד שלה חולה, וביקשה ממנו שיתפלל עבור הילד, ואמר הט"ז, עכשיו באמצע הלימוד אינני יכול להתפלל, אבל זכות התורה, התלמוד תורה דרבים שאנו עוסקים עכשיו, יהיה לרפואתו של הילד, והילד הבריא. רואים פה שזכות התורה זה דבר שמגין ומועיל למי שצריך רפואה".

ראש הישיבה המשיך: "כל שכן היום שאנחנו צריכים רפואה, ספר תורה שרוי בצער, צריך רפואה בשביל הרב שטיינמן שיהיה בריא, כל העולם צריכים לו, כל כלל ישראל זקוק לו, בוודאי שאם אנו מכוונים ומבקשים שזכות עסק התורה שיש פה, זכות תלמוד תורה דרבים יהיה לרפואתו, ודאי שזה יהיה לרפואתו, לרפואת רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל".

בתוך כך מצבו הרפואי של מרן ראש הישיבה שליט"א מוסיף להיות קשה. בסביבתו קראו לעם ישראל להמשיך להתפלל להחלמת הרב. אמש והערב התקיימו עשרות מנייני תפילה לרפואתו בבתי כנסת רבים ברחבי הארץ ובהיכלי הישיבות. גם בכותל המערבי התקיימו מנייני תפילה להחלמתו.

הגראי"ל אושפז במוצאי השבת האחרונה בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק לאחר שסבל מקשיי נשימה.

שמו לתפילה: רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פיגא.