הערב: עצרות תפילה בכל רחבי העולם היהודי לרפואת ראש הישיבה שליט"א

תפילות נרגשות בהיכלי התורה והתפילה לבקוע שערי שמים לישועת כלל ישראל ברפואתו השלמה והמהירה של רשכבה"ג מרן רבינו אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא שטינמן שליט"א לרפו"ש בתושח"י • בפנים: מוקדי התפילה ברחבי הארץ לרפואת מרן שליט"א

 • האסון בסנהדריה: "בצהריים עוד שיחק עם הילדים בגינה "

  תוכן מקודם

 • מרן רבי ברוך ויסבקר שליט"א פונה אליכם בפניה אישית ומרגשת

  תוכן מקודם

 • אתה יכול להיות בעלים של פרויקט נדלן בירושלים

  תוכן מקודם

 • "חיפשתי להרגיש שייכת" נערה חרדית בסיפור מטלטל

  תוכן מקודם

עצרות תפילה ייערכו היום בכל רחבי העולם היהודי לרפואת רבן של ישראל רבינו אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא שטינמן שליט"א לרפו"ש בתושח"י, לבקוע שערי שמים בתפילות ובתחנונים לישועת כלל ישראל שהקב"ה ישלח מזור מהרה לרשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א, הנושא את משא הדור על כתפיו, זאת יחד עם החיזוקים הרבים בכל היכלי התורה, הישיבות הקדושות והכוללים ברחבי העולם היהודי, בעמל ובשקידת התורה וקבלות אישיות טובות, לזכות מרן שליט"א.

ביהדות הארץ והתפוצות שוררת דאגה עמוקה והמוני בית ישראל שופכים ליבם בתחינה לפני אבינו בשמים לרפואתו השלמה של מרן שליט"א. בהיכלי הישיבות והכוללים מקבלים על עצמם המוני הלומדים חיזוקים רבים ולימוד במשמרות ברציפות ובתענית דיבור, מתוך אווירה וחרדה של ימי הדין לכלל ישראל, להתחזק לרפואת רשכבה"ג מרן שליט"א.

בכל בתי החינוך לבנים ולבנות וכן בבתי הכנסת ובבתי המדרשות בכל אתר ואתר מעתירים בקביעות באמירת פרקי תהילים, ובכל מקום ומקום מעוררים הרבנים ומרביצי התורה שליט"א, בגודל חובת השעה להתחזק ולהרבות שיח ותחנונים בלא להרפות לרפואת רבן של ישראל שליט"א.

בעצתו ועידודו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, יזם הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א, חלוקה מיוחדת של כאלף ספרי "אהבת חסד" למרנא הסבא קדישא ה"חפץ חיים" זיע"א, בבתי הכנסת ברחבי הארץ, לרפואתו השלמה של רבינו שליט"א, על-ידי הגמ"ח המרכזי בשיתוף אגודת "נוצרי לשון".

כאמור, היום יתקיימו עצרות תפילה בכל רחבי ארה"ק, ובהם במקומות הבאים:

אופקים:
בית הכנסת תפארת תורה בשעה 22.45.

אלעד:
בית המדרש המרכזי מאור שרגא בשעה 23.00.

אשדוד:
ישיבת "עטרת צבי" ברובע ז', תיערך תפילת רבים מרכזית לאברכי הכולל ולתושבי העיר כולה, בשעה 18:40. קודם התפילה יאמרו דברי חיזוק והתעוררות מפי ראש הישיבה הגאון רבי אברהם אלטמן שליט"א.

גבעת זאב:
בית הכנסת בני הישיבות המרכזי, רחוב אגן האיילות פינת רחוב הרא"ם, בשעה22.40.

בית שמש:
שכונת חפציבה: בית המדרש בני הישיבות, בשעה 20:45.
הקריה החרדית: בית הכנסת היכל אברהם בשעה 22.30.
רמת בית שמש ג': בית הכנסת אהבת תורה בשעה 22.30.
רמת בית שמש א', שכונת משכנות יעקב: בית הכנסת לב אליהו בשעה 22.30. דברי חיזוק יישא המרא דאתרא הגר"מ גולדשטיין שליט"א.
בית המדרש הגדול משאת מרדכי בשעה 22.30.
ישיבת באר התורה, עצרת תפילה מרכזית לתלמידי הישיבה ולתושבי השכונה, בשעה 19:00. דברי התעוררות יישא ראש הישיבה הגרג"י לוי שליט"א.

ביתר:
שכונות הגפן והתמר:
בית הכנסת "מנין אברכים" רחוב יסוד העבודה 2 בשעה 22:30. ישא דברים הגרמ"ד אדלר שליט"א, רב קהילות בני התורה בשכונות הגפן והתמר.
שכונת הדס:
הישיבה הגדולה בראשות הגר"ח מן ההר שליט"א, רחוב כף החיים 13, בשעה 19:00.
יישא דברים ראש הישיבה שליט"א.
ישיבת ברכת מרדכי, רחוב קעניג 13, בשעה 19:40.
שכונת הדקל:
הישיבה הגדולה בראשות הגר"ח אקרמן שליט"א, רחוב זוועהיל 33 בשעה 19:00.

בני ברק:
בית הכנסת המרכזי שיכון ה', תפילת רבים בשעה 13.00. יישא דברים המרא דאתרא הגרמ"ב זילברברג שליט"א.
ישיבת "ארחות תורה", בשעה 18:30 דברי חיזוק מהמשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א ולאחר מכן אמירת תהילים.
בית הכנסת המרכזי נאות יוסף בשעה 23.30, יאמרו ח"י פרקי תהילים ולאחר מכן י"ג מידות.
בית הכנסת הליגמן, בשעה 23:00.
ביהכ"נ שע"י קהילת ארחות תורה – בני ברק, רבי עקיבא 79, בשעה 22:30.
כולל "עומקה של הלכה", רח' צירלזון 14, בשעה19.00.
בית הכנסת המרכזי פרדס כץ, רח' אבוחצירא 9, בשעה 22:15.
היכל ביהמ"ד המרכזי צא"י נחלת סירוקה קרית הרצוג, בשעה 23.15. יישא דברים הגרמ"י שניידר שליט"א. אמירת י"ג מידות של רחמים בחצות לילה.

הר יונה:
בית הכנסת המרכזי הר יונה ג' נצרת עילית, בשעה 12:15 בצהרים, בהשתתפות ראשי הכוללים הרבנים הגאונים רבי משה בלאק שליט"א, רבי אהרון דומב שליט"א ורבי אהרון שושן שליט"א, יחד עם תושבי העיר ואברכי הכולל. דברי חיזוק והתעוררות ישמיע רב השכונה הגרמ"י פישר שליט"א.

חיפה:
ביהכ"נ תפארת ישראל, גאולה 1, בשעה 22:30. יישא דברים רב הקהילה הגר"י במברגר שליט"א.
כולל זכרון יעקב, בשעה 12.30, יישא דברים הרה"ג ר' יקותיאל פרוידיגר שליט"א.

ירוחם:
בית כנסת המרכזי "בית פנחס", לאחר תפילת מנחה, בשעה 13:00.
היכל "עטרת שלמה" רחוב ההגנה 746, לאחר תפילת מנחה, בשעה 13:00.
כולל "תפארת אשר" רחוב סימטת סיני, לאחר תפילת מנחה, בשעה 13:00.

ירושלים:
בית המדרש אהבת תורה, בשעה 23:00. משא חיזוק יישא הגאון הגדול ר"ד כהן שליט"א.
שכונת רמות:
היכל כולל "דרכי תורה", רמות ב', בשעה 12:15. קודם התפילה יישא דברי חיזוק והתעוררות הגאב"ד הגר"א וייס שליט"א.
חניכי הישיבות רמות ד' 22:45.
בית המדרש אהל יוסף רמות פולין 22:20.
ביהכ"נ הגדול שערי תבונה רמות א' 22.30.
ביהמ"ד המרכזי משכן שרגא רמות א' 22:30.
ביהכ"נ זכרון אברהם, רחוב רקנטי, רמות ג' 22:30.
שכונת בית וגן:
ביהמ"ד הגר"א רחוב הפסגה בשעה 22.30.
שכונת גבעת שאול:
ביהמ"ד יחי ראובן, בשעה 22.30.
שכונת נווה יעקב:
בית הכנסת "חניכי הישיבות" בשעה 22:30.
בית המדרש קהילות יעקב, בשעה 23.00.
שכונת רמת שלמה:
ביהמ"ד חזון איש בשעה 23.00.
בית המדרש ערוך לנר בשעה 22.30.
שכונת רוממה:
ביהמ"ד חניכי הישיבות, בשעה 22.30.
שכונת הר נוף:
ביהכנ"ס קהילת בני תורה בשעה 22.30.
ביהכנ"ס חניכי הישיבות רחוב ברנד בשעה 22.30.
רמת אשכול:
ביהמ"ד בני הישיבות – גן החמשה בשעה 22.45.
שכונת סנהדריה המורחבת:
ביהכ"נ עזרת תורה בשעה 22.30.
סנהדריה פאג"י בית הכנסת משכן אסתר, בשעה 22.30.

כרמיאל:
בית הכנסת המרכזי "כרם מיכאל" בשעה 22:30, בראשות המרא דאתרא הגרא"צ מרגלית שליט"א.

מודיעין עילית:
שכונת קרית ספר:
ביהכנ"ס קהילת "שיח יצחק", מסילת יוסף 1, בשעה 22:40.
ביהכנ"ס "זכרון משה", נתיבות המשפט 40, בשעה 22:40.
ביהכנ"ס קהילת "חזון דוד-שערי תשובה" חזון דוד 1, בשעה 22:40.
קהילת "משך חכמה" רחוב משך חכמה 41, בשעה 22:40.
קהילת "שאגת אריה" רחוב שאגת אריה, בשעה 22:40.
שכונת ברכפלד:
ביהכנ"ס "חניכי הישיבות מזרח ברכפלד" רשב"י 36, בשעה 22:40.
קהילת "רבי עקיבא" רחוב רבי עקיבא 23, בשעה 22:40.
שכונת נאות הפסגה:
בית הכנסת המרכזי נאות הפסגה, בשעה 22.40.
שכונת אבי עזרי (חפציבה):
בית הכנסת המרכזי, בשעה 22.40.

נתיבות:
בית המדרש בית יצחק בשעה 22.30. יישאו דברים, ראש ישיבת הנגב הגר"א לוי שליט"א ורב הקהילה הגר"ש מונטג שליט"א.

עוצם:
ישיבת "נר זרח", בשעה 23:00. דברי התעוררות יישא הגר"א קוזוקין שליט"א.

קרית אתא:
בית הכנסת הגדול – קהילת בני הישיבות, רחוב המייסדים 15, בשעה 20:30. דברי התעוררות יישא הגרא"ש ליפשיץ שליט"א, רב קהילת בני הישיבות קרית אתא.

רכסים:
ביהמ"ד חניכי הישיבות בשעה 23.00.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן

logsuz shell indir instagram takipçi satın al ucuz gündem haber Pubg mobile cephaneleri takipçi satın al leke kremi aktif takipçi php shell