עם פטירתו של מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, פירסמה מועצת חכמי התורה הודעת אבל מיוחדת בה הזכירו את יחסו החם לבני עדות המזרח, וליו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים אריה דרעי • גם הרבנים הראשיים לישראל הספידו

מועצת חכמי התורה, בראשות ראש הישיבה מרן רבי שלום כהן שליט"א, פירסמה הודעת אבל מיוחדת לאחר הסתלקותו של מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל.

"מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס בנשיאות מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי ונציגיה, מבכים מרה את הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל מזקני הרבנים ורבה הראשי של רמת השרון מזה עשרות בשנים.

"הגה"צ זצוק"ל היה חניך בתקופת לימודו בישיבת פוניבז' וזכה לעמוד בקשרי תורה עם מרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל. לאחר פטירת אביו הגרצ"י זצ"ל מונה לשמש תחתיו כרבה של רמת השרון שם הקים את ישיבת השרון ועמד בראשה שנים רבות.

"שימש כמגדלור של תורה והשקפה, העתיר תפילות רבות לישועת הכלל והפרט, רבים השיב מעוון ורבבות היו משחרים לפתחו לקבלת עצה ותושיה.

"קרבה מיוחדת נודעה לו לבני עדות המזרח, ואף ליו"ר התנועה הרב אריה דרעי, אשר קרבו וחזקו שוב ושוב להמשיך במפעלותיו למען הציבור.

"תנועת ש"ס אבלה יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול, ומשגרת תנחומים קמיה דאחיו הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה, ומן השמים ננוחם וה׳ ירפא את שבר עמו אכי״ר".

הרבנות הראשית לישראל ומועצת הרבנות הראשית לישראל אבלים על פטירתו של הרב הגאון הגדול וותיק רבני הערים הרב יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון.

הרב הראשי לישראל ונשיא בתי הדין הרבניים מרן הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף אמר "הגר״י אדלשטיין הוא שריד לדור דעה אשר היווה מגדלור ומורה דרך לעולם הרבנות בישראל משך רוב שנות קיומה."

מרן הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א אמר "עולם הרבנות איבד היום את אחד מגדוליו. זכיתי לשעות רבות של עצה ותושיה מרב שהתמסר לקהילתו ולכל עם ישראל. גדול בתורת הנגלה והנסתר כאחד, צנוע ומאיר פנים ודמות מופת לכל רבני ישראל."