קריאה להורים: לא לחפש את הילדים לחיילים או לשוטרים

הגר"ח קנייבסקי אמר כי זה "מאוס" • הגרי"ג אדלשטיין הסביר כי זה לא ראוי וכי "יש לחדד את השאיפה לתורה ויראת שמיים" • הגר"ש בעדני הסביר כי הסיבה היא "כדי להבדל מהם ומהמונם" • רבני העדה החרדית כתבו כי יש "להציב את הריחוק והניכור אליהם ואל כל מה שהם מסמלים"

כמידי שנה, יוצאים הרבנים בקריאה להורים לקראת חג הפורים, לדאוג שהילדים יתחפשו כפי המקובל, אך רק עם תחפושות חינוכיות ושל דמויות מהתנ"ך או מסיפורי הצדיקים, ולא לדמויות שאינן ראויות – כגון תחפושות חיילים ושוטרים.

דעתו של מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אינה נוחה מתחפושות אלו כפי הכתוב בספר שאלת רב (פרק ההנהגה לילדים קטנים, אות י"א). "ילד המבקש בפורים מהוריו להתחפש לחייל, האם ירשה לו, או אין להרשות שזה יכול לקלקל היראת שמים שלו? והשיב מרן הגר"ח שליט"א: לא יפה".

הרב שמואל ברוך גנוט, תושב אלעד וממקורביו ומתלמידיו הבולטים של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי סיפר: "וגם אני שאלתי אותו לפני מספר שנים האם ניתן להגיע לתפילה בבית הכנסת עם בגדי חייל, והשיב לי רבנו שליט"א במכתב במילה אחת נוקבת: מאוס".

גם מרן ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ענה בימים האחרונים לאברך ששאלו בנושא התחפושות כי אין להתחפש לחייל. "כדי שהילד יקבל חינוך ראוי – אין זה כדאי להתחפש לזה", ענה הגרי"ג, שהוסיף כי "יש לחדד את השאיפה לתורה ויראת שמיים וכי אסור לתת חשיבות לדברים אלו".

היום מתפרסם מכתב של גדולי הרבנים הספרדיים, עליו חתומים בין היתר חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, ראש ישיבת 'באר יהודה' הגאון רבי אליהו טופיק, הגאון רבי שלמה בן שמעון, הגאון רבי אהרון ירחי, הגאון רבי יצחק כהן והגאון רבי יעקב שכנזי.

"לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף ע"י כל גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א. ועל כן בוודאי שחובה קדושה מוטלת על ההורים והמחנכים הי"ו להחדיר בליבות הילדים הטהורים כבר מקטנותם את ההשקפה הנכונה להתרחק הרחק כמטווחי קשת מכל אותם מקומות האסורים בבחינת "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה".

"ועל של עתה באנו לקראת ימי הפורים הבעל"ט אשר נוהגים ילדי ישראל להתחפש, ובוודאי שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו. בוודאי שיש להזהיר את הילדים הי"ו לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיו"ב כדי להבדל מהם ומהמונם. ואדרבה יש לעודדם להתחפש לחכמים וצדיקים כדי שישאפו להיות כמותם גדולים בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה".

orig_7414a2dcf65f4f7f9fc982ea4b325c5e

גם רבני "העדה החרדית" בירושלים פרסמו מכתב "בעמדנו בימי הגזירה הנוראה על גיוס בחורי ישראל והכנסתם לכור ההיתוך של צבא ושירות לאומי, ובהתקרב ימי הפורים ימים אשר ילדי בנ"י נוהגים להתחפש בהם, וידוע שגדולי ישראל זצוק"ל בדורות הקודמים אמרו כי גזירת הגיוס הוא מחמת שמנסים להדמות להם ומעריצים את הצבא וכדו'.

"אשר ע"כ הננו מעוררים בזה כי ראוי להורים לבל יתחפשו את בניהם לחיילים או משטרה וכדו', ויהיה זה להציב את הריחוק והניכור אליהם ואל כל מה שהם מסמלים ומביעים". הבד"ץ פונים גם למלמדים ומחנכים: "וכן מלמדי תשב"ר ומחנכים בת"ת יעמידו את התלמידים על חומר השעה וחובת ההתרחקות וההתבדלות.

ומסיימים בברכה: "וההורים המתנהגים בדרך התורה ומרחיקים את בניהם מן הכיעור והדומה לו יזכו לרב נחת דקדושה מיו"ח שילכו בדרך התורה והמסורה, וכימי מור והדס נזכה לישועה גלויה והצלה מרובה בביאת גוא"צ בב"א".

לקראת פורים: העדה החרדית בקריאה "הילדים לא יתחפשו לחיילים ושוטרים"

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן