לראשונה מאז שוחרר מרן ראש הישיבה שליט"א מבית החולים, מתפרסמות היום תמונות ראשונות של מרן הגראי"ל בביתו, כשהוא תורם מחצית השקל לצדקה • אחד מבני הבית סיפר בנוסף, כי מרן משוחח עם נכדיו ומקורביו בלימוד, ונראה שיפור משמעותי במצבו

לראשונה מאז שוחרר מבית החולים, נחשפים היום תמונות של מרן שר התורה, הגאון רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא שטיינמן, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל – כשהוא בתוך ביתו.

היום, צום תענית אסתר, אחרי תפילת מנחה במניינו המצומצם של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן ניגש נכדו ונאמן ביתו הרב דוד שפירא וסיפר לו על מגבית מיוחדת הנערכת היום.

נכדו חביבו של מרן ראש הישיבה הגיש לו את קופת הצדקה והוא שלשל סכום כסף לתוכה, זכר למחצית השקל, כפי הנהוג ביום צום תענית אסתר, ובירך את כל התורמים שיזכו לבני חיי ומזוני.

C6en-uLXEAALAj3

C6ejgPfWYAA3-LQ