רבה של לוד, הגאון רבי נתן אורטנר, מרבני חסידות בעלזא, פונה הלילה לבית החולים ומצבו מוגדר קשה. הציבור נקרא להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים לרפואת הגאון רבי נתן יהודה בן פריידא, בתוך שאר חולי ישראל

דאגה בחסידות בעלזא: הגאון רבי נתן אורטנר, רבה של העיר לוד, אושפז הלילה בבית החולים שיבא כשהוא במצב קשה, מורדם ומונשם.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים ולהעתיר בתפילה לרפואת הגאון רבי נתן יהודה בן פריידא, בתוך שאר חולי ישראל.