היערכות ב"רינה של תורה" לקראת מעמד התפילה וקיום הסגולה לזיווג הגון

בשעת חצות הלילה של יום המסוגל חמישה עשר באב, ייערך בציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל מעמד התפילה בראשות בני וחתני הגאון הגדול זיע"א, בסדר התפילה שתיקן ליבם של ישראל לישועת מעוכבי זיווג *המעמד המיוחד יתקיים לאחר סדר לימוד להצלחת המבקשים ישועה

 

היערכות נרחבת ברשת "רינה של תורה" בעקבות הפניות הרבות להשתתפות במעמד התפילה למציאת זיווג ולמסירת השמות להזכרה בו.

בחצות ליל ט"ו באב הבעל"ט יתקיים המעמד המסוגל ונורא ההוד הנערך פעם אחת בשנה, סגולתו של איש האלוקים הגאון הגדול ליבם של ישראל רבי יעקב אדלשטיין זצוקלל"ה, הבדוקה והמנוסה לפליטת ישועה. מופתים רבים נודעו בקרב השמות שהוזכרו במעמדות התפילה המיוחדת שתיקן הגאון הגדול זצוק"ל לעתות רצון אחר סדר לימוד רצוף לאברכי רשת "רינה של תורה", ואשר נודעו ברבים כסגולה בדוקה ומנוסה להקמת בית נאמן בישראל.

כמידי שנה, בהוראת הגאון הגדול זיע"א מתקיים המעמד המסוגל בליל ט"ו באב בציונו של התנא רבי יונתן בן עוזיאל, כשגם הפעם יעמדו בראשותו בניו וחתניו הגאונים שליט"א, אותם שלח בימי חוליו לעמוד בראש המעתירים במעמדות "רינה של תורה".

סגולתו הנודעת של ליבם של ישראל הגר"י זצוק"ל הכוללת לימוד של ג' שעות רצופות בתענית דיבור להצלחת המבקשים ישועה ולאחריו סדר תפילה המסוגל שתיקן למציאת זיווג, הכו זה מכבר הדים רבים בקרב שדרות הציבור כולו לאחר אינספור מקרים של ישועות גלויות לאחר התפילה. הפניות הינן בהתאם: רבים מתקשרים ומבקשים להתעדכן במיקום ובזמנים המדויקים של מעמד התפילה המיוחד וכן למסור את שמם לתפילה ע"י ציבור הלומדים.

לימוד הסדר המיוחד ג' שעות רצופות בתענית דיבור ייעשה על ידי מאות אברכי רשת הכוללים "רינה של תורה" בהיכל הכולל בעיה"ק צפת, כאשר למעמד התפילה המיוחד שבסופו מצטרפים רבים אחרים להעתיר באווירה המיוחדת של בקיעת שערי שמים ששמעה יצאה למרחוק, כאות ומופת ע"י הנצרכים לזיווג שהוזכרו שם ונושעו בס"ד.

 

ברשת הכוללים "רינה של תורה" מציינים את דבריו של הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל שנסתלק לאחרונה, אשר היה מעתיר בראש עמלי התורה ו'בזאת חנוכה' האחרון אמר לקהל הלומדים בפתח התפילה: "התפילה המקובלת ביותר היא תפילה הבאה עם תורה, אין לתאר מעלת הלימוד ברציפות ובתע"ד. אין ספק כי התפילה הבאה לאחמ"כ מקובלת ביותר", אשר בוודאי יהיה מליץ יושר אף בעלמא דקשוט, כפי שהיה בחייו מתחנן ומבקש בראש המעמדות לזכות המבקשים. ב"רינה של תורה" מודים לרב יוסף שוינגר מנכ"ל המקומות הקדושים ולעומד לימינו הרב ישראל דרעי שנחלצו לסייע ובעזרתם ובסיועם הוכשר השטח לקליטת אלפי המתפללים.

 

 

שמות להזכרה במעמד הקדוש שכבר הושיע רבים בס"ד ניתן למסור בטלפון 0722600200.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו