כ"ה אב נהפך בשנים האחרונות ליום זכרון לטרגדיה הנוראה שזיעזעה את העולם, ר' אריה ברנשטיין ומשפחתו נהרגו בתאונת רכבת, בתאונה נהרגו ראש המשפחה וזוג', בתם ובנה התינוק, בתם הנערה, בנם הבחור, וילדם בן ה 10. מכון הקריאה ברנשטיין יד אריה מוסיף נדבך ופותח סניף חדש בבית שמש

זה זמן רב אשר הכיכר בעיר בית שמש בין רח' הרצוג לרח' נהר הירדן לא זכה להתרגשות והתעלות כפי שחווה היום בשעת קביעת המזוזה לסניף החדש של מכון הקריאה ברנשטיין בבית שמש.

מכון הקריאה ברנשטיין יד אריה ע"ש הר"ר אריה ברנשטיין ומשפ' ז"ל הוסיף נדבך נוסף למפעל הכביר בציון שבע שנים לטרגדיה הנוראה בתאונת הרכבת המחרידה לפני שבע שנים.

כ"ה מנחם אב, יום שנחקק בשבע השנים האחרונות כיום זיכרון למשפחת ר' אריה ברנשטיין ז"ל שנספו בטרגדיה המזעזעת בתאונת הרכבת ביום כ"ה מנ"א תש"ע.

בכ"ה מנ"א נזכרים ונעשים כל קהל עדת ישראל לעשות למען נשמתם ולהשתתף בצער המשפחה, בארץ ובחו"ל מעלים את זכרם וההרהורים הנוגים עולים מידי שנה ומציפים את המוח והלב שמתקשה עדיין להאמין את גודל האובדן והכאב.

זו השנה השלישית ברציפות אשר קרובי המשפחה שיחיו לאורך ימים ושנים דואגים להרחיב ביום זה את מפעל חייו של ר' אריה ז"ל ולהוסיף עוד סניף לטובת נשמתם במכון הקריאה ברנשטיין "יד אריה".

סניפים כבר נפתחו בביתר ובמודיעין עילית, והיום זכתה העיר בית שמש לפנינת יופי. עשרות תלמידים המתקשים בקריאה כבר עמדו בתקופה האחרונה במבדק קריאה מקצועית לקראת פתיחת הלימודים ביום א' אלול הבעל"ט.

במעמד חנוכת הבית וקביעת המזוזות השתתפו נשיא המכון ומייסד שיטת ברנשטיין הרב אברהם ברנשטיין, המרא דאתרא הרה"ג ר' נתן קופשיץ שליט"א, ראש העיר הרב משה אבוטבול, מחזיק תיק החינוך בעיריה הרב ישעיהו ארנרייך, מנהל אגף החינוך יוחנן קירשנבאום, אישי ציבור וחברי מועצת העיר.

את המעמד הנחה הרב טוביה פריינד סגן ראש עירית מודיעין עילית ומחזיק תיק החינוך שעמד על החשיבות העצומה במפעל חשוב זה של לימוד קריאה עם המתקשים בזה, ודווקא ביום זה אשר ר' אריה ז"ל שרק כמה שבועות קודם פטירתו הגיע בעצמו לבית שמש לחפש מקום לפתיחת סניף, ובסגירת מעגל נפלא, אחרי שבע שנים ביום פטירתו נחנך סניף בבית שמש.

נשיא המכון הרב אברהם ברנשטיין אשר ייסד את שיטת ברנשטיין סיפר על ההתמודדות עם האובדן והכאב הבלתי נתפס והנחמה הנמצאת במכון ומפעל כביר זה.

ראש העיר נאם על החשיבות שבכל עיר ועיר יוקם מכון אשר ידאג לאלה המתקשים בקריאה בכל רמה של קושי, וב"ה שזכינו להגשים את החלום של הרבה הורים ותלמידים שהיו נוסעים אל מחוץ לעיר בית שמש יום יום כדי ללמוד במכון של ברנשטיין בערים אחרות, ולהקים סניף מפואר ומוצלח בתוך העיר בית שמש עצמה.

הרב אפרים שבדרון חתנו של הרב ברנשטיין ומנהל המכון סיפר על עשרות תלמידים והורים העומדים ומתחננים למציאת פתרון לבעיה קשה זו אשר בין היתר גורמת רבות לנשירה ר"ל, ובמיוחד הוסיף הרב שבדרון שלאחרונה אשר מקיימים "שבוע הקריאה" בערים השונות בארץ. שבמסגרתו הוא פוגש פנים בפנים בילדים ובחורים המתייסרים בשתיקה אילמת ובהורים הנקרעים מצער ומוכנים לשלם כל הון דעלמא למען יוכלו בניהם ללמוד את מלאכת הקריאה.

מכון הקריאה "יד אריה" ברנשטיין, ידוע ומפורסם בכל העולם כמכון העומד בראש סולם ההצלחות בעז"ה, וגם במקרים קשים של קריאה במקום שהרבה נכשלו הם מצליחים בסייעתא דשמיא ללמד קריאה. הסניף החדש נמצא ברח' הרצוג 33 פינת רח' נהר הירדן טלפון 02-5370728