שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, ג' בכסלו ה'תשע"ח