שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, י"ח כסלו ה'תשע"ח