במעמד מרומם ומרגש שהתקיים אתמול (שלישי) קבלו מאות מבני הקהילה התורנית "שערי דעת" בקרית יובל בראשות רב הקהילה הגאון רבי משה פטרובר שליט"א את פני הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א אשר טרח במיוחד להגיע למשא חיזוק והתעוררות לבני הקהילה לקראת ימי בין המצרים.
ביוזמת איגוד בתי הכנסת יהדות ביובל בראשות רב השכונה הרה"ג רבי דוד שמחון שליט"א התכנסו ובאו מאות מבני הקהילה התורנית למשא חיזוק והתעוררות לקראת ימי בין המצרים בהיכל בית המדרש לתורה ולתפילה.
את המעמד פתח והנחה בטוב טעם הרב ראובן סבאג שליט"א אשר קידם בברכה את פני הראשל"צ בבואו למשא חיזוק לבני הקהילה.
בדבריו עמד על החיזוק המיוחד שקיבלו על עצמם בני הקהילה בעקבות המאורע המזעזע שהרעיש עולמות בביזוי והשחתת ספרי התורה בבית הכנסת שיח ישראל בשכונה בצורה נפשעת אשר כל נפש יהודי צריכה להזדעזע ממאורע שכזה.
את המשא המרכזי נשא הראשל"צ אשר עמד בראשית דרשתו על שבח הקהילה הקדושה אשר זכתה לעמוד בראשות הגאון רבי משה פטרובר שליט"א ששמו יוצא לפניו.
בדבריו עמד הראשל"צ על חשיבות לימוד הלכות אבלות בפרט בהתקרב תשעה באב, עוד סיפר הראשל"צ כי אביו מרן הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל היה יושב עם שלושת הבנים הגדולים בליל תשעה באב ללמוד מסכת מועד קטן פרק שלישי.
וכמה ראה חשיבות רבה ללא לבטל מהזמן גם בזמן אבלות כתשעה באב שאומנם אין ללמוד בהם מדברים המשמחים אבל ודאי ראוי ללמוד דברים הרעים שאינם מביאים שמחה.
והביא דוגמאות מגדולי ישראל בדורות האחרונים שגם בימי אבלם לא פסקו מללמוד דברים המותרים שאינם מביאים שמחה וזאת על מנת ללא לבטל מזמנם.
בסיום המעמד בירך הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א את ציבור מאות בני התורה אשר הגיעו להשתתף במעמד המיוחד.
רבני השכונה והקהילה הודו נרגשות לראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א על טרחתו הרבה להגיע ולחזק את בני הקהילה.
בני הקהילה שיצאו נרגשים ומחוזקים מהמעמד הביאו את תודתם המיוחדת לרבני בית המדרש לתורה ולתפילה בראשות הרבנים רבי אליהו בר חיים שליט"א ורבי גמליאל סבג שליט"א ולגבאי בית הכנסת והקהילה אשר עמלו רבות להוציא על הפועל מעמד אדיר ורב רושם שכזה לחיזוק בני הקהילה בפתחם של ימי בין המצרים ועל כל פועלם הרב במשך ימות השנה למען בני הקהילה הקדושה.