במלאת שנה להסתלקותו של הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל רבה של ראש העין, נערכה הילולא לזכרו וסיום הש"ס שנלמד לע"נ. • ההילולא נערכה בהשתתפות רבנים ודיינים ובראשם הראש"ל הגר"י יוסף שהזכיר את צוואתו של הרב זצ"ל למנות את בנו הגאון רבי יחיאל בסיס שליט"א כממשיך דרכו ברבנות. • צילום: יעקב כהן

במלאת שנה להסתלקות הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל רבה של ראש העין, נערכה הילולא לזכרו וסיום הש"ס שנלמד לע"נ. • ההילולא נערכה בהשתתפות רבנים ודיינים ובראשם הראש"ל הגר"י יוסף, אישי ציבור ומאות מתושבי העיר • צילום: יעקב כהן

הראש"ל בדבריו ציין את גדולתו של הרב זצ"ל, הן בתורה והן במידות. כמו"כ הזכיר את צוואתו של הרב זצ"ל למנות את בנו הגאון רבי יחיאל בסיס כממשיך דרכו ברבנות.