אווירה כבדה ומחשמלת שררה בחדר המואר בבני ברק. גדולי עולם התורה נכנסו בצעד מהיר והמצלמות החלו לתעד את האירוע

 

אווירה כבדה ומחשמלת שררה בחדר המואר בבני ברק. גדולי עולם התורה נכנסו בצעד מהיר והמצלמות החלו לתעד את האירוע.

סביב שולחן אחד ישבו מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין, מרן הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א מרן הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א ועוד דמויות מרכזיות בעולם התורה והחסידות המקדישות את חייהם למען עם ישראל התאגדו למטרה אחת:

כינוס בית דין מיוחד עבור 52 יתומים שזקוקים נואשות לעזרה כספית עבור נישואיהם. מאחורי הקלעים של הכינוס עמד ארגון הצדקה 'ועד הרבנים' שהעביר לגדולי ישראל תיק מפורט לכל אחד ממקרי היתמות הקשה שעלה על שולחן הדיונים.

תאונות דרכים קשות, הורים שנפטרו מקורונה וילדות בצל הורים חולים היו רק חלק ממקבץ מזעזע שהרכיב 52 סיפורים ולכולם בקשה זהה: "אנחנו עומדים להינשא אחרי שנים של התמודדות וסבל ואין לנו איך לשלם את הוצאות החתונה"

 

לתרומה הקליקו כאן>>>

בעקבות כך החליטו הרבנים פה אחד כי יש לברך את כל תורמי היתומים של ועד הרבנים ולתת לברכה משנה תוקף מיוחד ע"י יצירת פסק בית דין חתום בשטר.

"כל התורם 520 ₪ לנישואי 52 היתומים, 10 ₪ לכל יתום, יזכה לבני חיי ומזוני ולהשיא צאצאיהם ברווח גדול מתוך בריאת ונחת ולעשות שמחה גדולה בביתם, וינצלו מכל הצרות והמחלות ה"י ויהיה להם ולכל בני ביתם אריכות ימים ושנים, פרנסה ברווח ובנקל"

בידוע לנו שכאשר בית דין של מטה גוזר  – בית דין של מעלה מצטרף לפסיקה. חלון הזדמנויות נדיר ומיוחד נוצר עבור עם ישראל שזקוק לישועה, זוגות שמחכים להיפקד בזרע של קיימא, צעירים מעוכבי שידוך, חולים שמחכים לרפואה ואנשים שמתמודדים כלכלית.

בתרומה של 520 ₪ עבור יתומי ועד הרבנים יכול כל אחד לקבל הביתה שטר בין דין חתום ע"י גדולי הרבנים לישועה פרטית במהרה.

לתרומה הקליקו כאן>>>