עידן הקורונה: זקן הפוסקים הורה – כך ניתן להיכנס לבתי החולים בשבת

לאחר פולמוס הלכתי בעולם ההוראה בעניין הכניסה לבתי החולים בשבת בעידן הקורונה, השיב זקן הפוסקים מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א 'תשובה' הלכתית ארוכה במענה לשאלת רב בית החולים הדסה, בו קבע גדרים הלכתיים מתי מותר להיכנס לבתי החולים בשבת
 • "כלפי חוץ הכל היה רגיל" נערה מ'סמינר בית יעקב'

  תוכן מקודם

 • גם מעדן שוקולד אמיתי וגם גלילי וופל קראנצ'י? בואו להכיר מקרוב >>

  תוכן מקודם

 • "יצליחו בלימודם בזמן הבעל"ט" ברכתו המרגשת של הגאון הרב פינקל

  תוכן מקודם

 • אם אתה משמח את שלי

  תוכן מקודם

בעקבות התפשטותה המחודשת של נגיף הקורונה בארץ, ובעקבות הוראת משרד הבריאות למדוד חום בכניסה לחנויות ובתי חולים, הותקנו בחודשים האחרונים בשערי הכניסה לבתי החולים, מערכת הפועלת באמצעות חיישנים מיוחדים המאלתרים את מידת החום של כל דבר שנכנס לטווח הראיה של החיישנים, כך שהמערכת מודדת אוטומטית את טמפרטורת גופו של כל אחד מהנכנסים לשערי בתי החולים, ובמקרה שמידת חומו של אחד הנכנסים גבוה המכשיר מצפצף, והשומר בכניסה מבקש ממנו להידבק ידנית כדי לוודא בוודאות גמורה את מידת חומו.

בעקבות הנוהל החדש בבתי החולים, התעורר פולמוס הלכתי בעולם ההוראה הנוגעת הלכה למעשה לכל המבקרים בבתי חולים בשבת,  האם מותר בשבת להיכנס לבית החולים – כשאין בדבר פיקוח נפש, או שיש בזה חילול שבת כיון שבעצם כל אחד 'מודד חום' על ידי פעולת כניסתו לבית החולים.

ל'חדשות JDN' נודע כי מתוך מטרה לקבוע כללים ברורים בבית החולים הדסה בפולמוס ההלכתי שהרעיש את עולם ההוראה, שיגר רב בית החולים הדסה הרב משה קליין שליט"א, מכתב מיוחד לזקן הפוסקים מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ובו הוא מבקש מזקן הפוסקים לקבוע כללים בפולמוס ההלכתי הנוגע לכלל המבקרים בשבת בבית החולים שלא לצורך פיקוח נפש, ולקבל הכרעה הלכתית האם בכלל מותר בשבת להיכנס לבית החולים בעד השערים הללו המודדים חום לכל אחד מהנכנסים.

בנוסף ביקש רב בית חולים הדסה הרב משה קליין מראב"ד ה'עדה החרדית' להכריע בשאלה הנוגעת להנהלת בית החולים הדסה, אם עדיף להעמיד גוי שימדוד חום באופן ידני לכל אחד הנכנס, או שעדיף להעמיד את המצלמה הבודקת באופן אוטומטי את מידת חומם של אחד מהנכנסים.  

במכתבו מציג רב בית החולים הדסה הרב קליין את מציאות הדברים וכותב: "לכבוד הגאון הגדול מורנו ורבנו הרב משה שטרנבוך שליט"א. בימים אלה מתבקשים אנו ע"י משרד הבריאות והנהלת בית החולים כפי שנהוג במקומות רבים למדוד את חומו של כל אדם החפץ להיכנס לביה"ח. המטרה היא למנוע מאנשים חולים בקורונה להיכנס לביה"ח ולהדביק את החולים במחלקות, רופאים ואנשי צוות. בדיקה זו נעשית גם בשבת קודש ללא הפסקה. כשנתפס אדם כשיש לו חום הוא יכול לחזור על הבדיקה בפעם נוספת ואם עדיין יש לו חום הוא לא יוכל להיכנס לביה"ח".

במכתבו מציין רב בית החולים כי קשה מאוד להשיג שומר נוכרי שימדוד חום במשמרות השבת: "בעבר מדדנו את החום ע"י מדחומים שעובדים בשיטה של אינפרא אדום שכל אחד מדדו לו חום בנפרד ע"י שומר נוכרי. ברצוני לציין לפני כבודו כי קשה מאד להשיג שומר נוכרי ובפרט במשמרות השבת".

כאן עובר הרב קליין לשאלה המעשית: "עלו שאלות רבות לגבי שבת קודש "הי מנייהו עדיף". ברצוני לציין כי לאדם עצמו אשר נכנס לביה"ח אין שום רצון לדווקא שהמצלמה תצלמו, ואין שום הקלטה של תמונה על גבי דיסק במחשב הצמוד למצלמה. כל הפעולה הינה מדידת חום ולאחר מכן שהאדם עבר תמונתו נעלמת ואינה משתמרת. אין בפעולות אלה שום מגע יד אדם והכל נעשה ע"י מכשור חשמלי. נמתין בתודה לתשובתו של מרן בכל הכבוד הראוי. בברכה יתרה הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים הדסה".

זקן הפוסקים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א השיב ב'תשובה' הלכתית ארוכה המתפרסת על פני כמה עמודים, שם קבע גדרים הלכתיים מתי מותר להיכנס לבתי החולים בשבת. את תשובתו פותח הגר"מ שטרנבוך שליט"א בצדדי השאלה, וכותב: "לכבוד הרב משה קליין רב בית חולים הדסה, אודות שאלתו על מה שהתקינו מצלמה בכניסה לבתי חולים שבודק את מידת חומם של כל הנכנסים ומופיע ע"ג המסך תמונתו ומידת חומו של כאו"א שנכנס, ובמקרה שמידת חומו גבוה המכשיר מצפצף והשומר בכניסה מונע ממנו להיכנס".

במכתבו מציין זקן הפוסקים את הפולמוס ההלכתי בין רבני זמנינו: "ונחלקו חכמי דורנו אם מותר להיכנס בשבת, שיש דס"ל שזהו חשש איסור דאורייתא ולא הותר להכנס לבי"ח רק לצורך פיקו"נ, ואינו דומה למה שנתפשט להקל לעבור במקום שיש בו עין אלקטרונית שמצלמת תמונתו ע"ג המסך, דהתם יסוד ההתר הוא משום שהעובר אין לו שום ענין שיצלמוהו ולכן אין המלאכה מתייחסת אליו. אבל כאן הוא רוצה שהמצלמה תבדוק מידת חומו. ויש דס"ל דגם בנד"ד חשיב דאין לו ענין שיצלמוהו, ולדבריהם מותר ליכנס לבי"ח לכל צורך. ושואל לחוו"ד".

לאחר ליבון הנושאים ההלכתיים בגדרי "בונה" ו"כותב" בשבת, קובע מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א כללים הלכתיים להנהלת בתי החולים ולכלל המבקרים בבתי החולים בשבת, וכדלהלן:

א] לכתחילה ראוי להנהלת בית החולים להעמיד נכרי שיבדוק חום באופן ידני במשך כל יום השבת לכל אחד מהנכנסים. ובאופן זה מותר להיכנס לבית החולים שבהנהלת ישראל רק בשביל לצורך מצוה או לצורך מקצת חולי.

ב] במקרה שלא התאפשר להנהלת בית החולים להעמיד נכרי שיבדוק באופן ידני בכל משך השבת, או כשאין יכולים להעמיד הנכרי שיעמוד שם בכל המעל"ע בשבת בלי הפסק לרגע, ואז אם יעזוב הנכרי את משמרתו להפוגה קצרה, יבקש מאחד מאנשי השמירה הישראלים הנמצאים בכניסה לבית החולים שיבדוק במקומו, אין לדרוש מהנהלת בית החולים להעמיד נכרי שיבדוק באופן ידני, ומוטב להעמיד המצלמה האוטומטית.

ג] במקום בו העמידו "מצלמת תרמית" הבודקת באופן אוטומטי את מידת חומם של כל אחד מהנכנסים, יש להקל להיכנס לבית החולים רק כשהוא זקוק לטיפול רפואי, או בשביל לבקר חולה כשהרופא אומר שזהו לטובתו של החולה שיבואו לבקרו בשבת דווקא, אבל רק בשביל מצוות ביקור חולים אין להיכנס.

ד] ראוי שהנהלת בית החולים תעמיד מודעה בכניסה לבית החולים, שבשבת קודש אין להיכנס לבית החולים אלא כשזהו צורך נחוץ שייכנס בשבת, וכנ"ל.

כתבות קשורות

גנץ מחזיר את האופציה הצבאית: "ישראל מוכנה לתקיפה באיראן"
אבל בשכונת רמת אלחנן בבני ברק: המתמיד שמסר שיעורים לקצינים בצבא נפטר
הגר"ד יוסף: כל המחשבות של אנשי הממשלה הם איך להשמיד את עולם הישיבות
דוד ביטן מוותר על החסינות: "שמו ינוקה בהליך המשפטי"
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
תיעוד מלבנון: ההרס שנגרם מתקיפת מטוסי חיל האוויר • צפו
תיעוד גלריה: זירת נפילת הרקטה בקריית שמונה והשריפה שפרצה במקום
נְצֹר לְשׁוֹנְךָ • שמירת הלשון היומי עם הרב מאיר נעמן
האדמו"ר מסאדיגורא לונדון בביקור אצל האדמו"ר מצאנז
ברקע קריאות "הצילו": תיעוד הרגעים הראשונים אחרי קריסת הבניין
מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים • שבע ברכות לנין גאב"ד ירושלים
מזעזע: תפסו בשר מהרשות הפלסטינית עם חותמת כשרות מזוייפת של בד"ץ

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן