הגיע הזמן
לנער שם כמה עלטערס שמרגישים מי בנוח בחיי בטלה