בס"ד

רפואה שלימה לאחד מגדולי הפוסקים אל נא רפא נא לו !!!

הגאב"ד שליט"א חולה בקורונה מדוע אתם מסתירים עובדה זו ?
קורונה מוגדרת כמחלת ריאות מעבר לסיבוכים קשים נוספים !!!

אל תסתירו – ליהודים בפרט מהמגזר שלנו יש זכות לדעת שיהודים סובלים בשל המגיפה.

יש הבדל עצום בין עיתנאות נקיה ואיכותית לבין פראוודה חרדית !!!

נא לא לצנזר