מעניין אני גדלתי אצל האשכנזים,שם לימדו אותי שרק אני ורק אני לוקח אחריות על החלטותי!!!
גם אם מישהו שיכנע אותי ועשיתי לפי דבריו זוהי בחירה שלי מתוך 100% בחירה וללא שום קשר לההוא ששיכנע אותי,אלא אם כן כפה בכח,או שהוא רב מובהק המבין היטב היטב במה ששיכנע אותי