איזה תאור..
בטוח עכשיו נזהה אותם.
טוב שיש תמונות מלפני כמה שנים