סכנה לקיומה של "מדינת תל אביב" החב"דית / הגה"ח רבי טוביה בלוי

הגה"ח הרב טוביה בלוי, זקן רבני חב"ד בטור חריף במיוחד לחסידי חב"ד לקראת מערכת הבחירות, כאשר יש המעוניינים להצביע עבור רשימת 'הציונות הדתית' ולא עבור 'יהדות התורה' • "רשימה חרדית אינה זו שהמועמדת השנייה שלה היא אישה, ומועמדיה עולים אל הר הבית"

כתבות נוספות בנושא:

תיעוד כואב: המונים בהלווית הרבנית מאשלג ע"ה
בקואליציה נכנעו לאופוזיציה: חוק הגיוס ירד מסדר היום של מליאת הכנסת
השיחה היומית: הרב שמעון שפיצר • הנעימות ושמחת החיים שיש למי שחי עם גדרים
אל מול מיטת בנו בכורו שנפטר: הרבי ממונסי שר את הניגון ומירר בבכי • צפו
 • היתומים הרכים יחד עם האלמנה מתחננים לעזרה רגע לפני שהבית קורס

  תוכן מקודם

 • פיקוח נפש: 7 ילדים קטנים מחכים לעזרה שלכם

  תוכן מקודם

 • המקובל רבי ראובן גראס מסביר לכם כיצד לנצל את ימי השובבים

  תוכן מקודם

 • מזעזע: "הילדים רצו לבעלי והוא לא זיהה אותם"

  תוכן מקודם

"מדינת תל אביב" – 1

1. מקובל לחשוב ששופט עליון הוא בעל הרמה הגבוהה ביותר בידיעת משפטים. מאחוריו, בדרך כלל, עבר מזהיר בקריירה שיפוטית, תחלה – סטודנט מבריק בפקולטה למשפטים לאחר מכן – עורך דין מצליח, לאחר – שופט שלום, שופט מחוזי, עד לשופט עליון. לעומתו אני הקטן מעולם לא למדתי משפטים, אף לא שמץ ואף לא החזקתי בידיי מעולם את ספר החוקים של מדינת ישראל.

למרות זאת – ראו זה פלא – בכל נושא שעולה לדיון בבג"ץ, הקשור לענייני יהדות ולענייני ארץ ישראל או יחסי יהודים-ערבים, התייחסות למחבלים, יודע אני מראש מה יהיה פסק הדין של בית המשפט העליון.

לא לחנם מוסיפים העיתונים החרדיים לכל ידיעה פסק דין של בג"ץ את המלה "כצפוי". כל אדם ישר מתקומם על הטיה ברורה זו של הבג"ץ לצד אויבינו. גלוי וידוע לכל גם הכיוון הזהה בנושא זה של התקשורת השמאלנית וגם של מערכת "אכיפת החוק".

אולי אפתיע אם אגלה כי לכשעצמי רואה אני את ההתייחסות הזאת, מצד "מדינת תל אביב" (כפי שמכונה קבוצה זאת של שלושת הגורמים האמורים) כדבר טבעי ואף "נורמלי". פשוט: "מדינת תל אביב" נלחמת על נפשה. התנועה הציונית הקימה את מדינת ישראל כדי להפוך את עם ישראל לעם ככל העמים כפי חזונו של מייסד הציונות. (אגב: השם "תל אביב" נקרא על שם התרגום לעברית של שם ספרו "אלט-נוילנד").

מתברר שהרוב היהודי במדינת ישראל, לא רק שומר המצוות אלא גם המסורתי, סולד מרעיון זה ומשתדל בכל עוז לשמור על ייחודיותו של העם היהודי. הדבר המקומם את אנשי "מדינת תל אביב" הוא שאותו רוב, אינו "אינטלגנטי", "אוניברסלי" כמוהם. הם רגילים להתייחס אליו בזלזול ובהתנשאות, והנה אותו ציבור "נחשל" מרים ראש.

2. מובנת בהחלט השאיפה הטבעית של ציוני המדינה "להחזיר עטרה ליושנה" וליישר את הקו במדינה כרצון חוזיה, גם אם הדבר כרוך בכפיה ובהפעלת סמכויות ברוטליות. מכאן – ההסתה היום-יומית של התקשורת נגד ה"פרמיטיביים", ובעיקר – החרדים.

"מדינת תל אביב" – 2

בעווה"ר "התברך" לא אחר מאשר המחנה הטהור והקדוש של המוצהרים כחסידי חב"ד ב"מדינת תל אביב" משלו, אם כי דווקא שלא כ"מדינת תל אביב" – 1, בלבוש "סופר-ימניים". אותה התנשאות, אותו זלזול ביהודי "בתי ניטין" ו"איצקוביץ" ה"שחורים", ואף שנאה גלויה עליהם. המניע של ה"מדינות" האמורות הוא זהה.

כל המאמץ לשוות לחסידות חב"ד תדמית של ציבור "ליברלי" ו"מתקדם" תוך התייפיפות כלפי כל חילוני ("אהבת ישראל") עולה בתוהו, דבר המונע, בין השאר, את ה"צניעות" המתאימה מבחינה זו של נשיהם ובנותיהם.

מאיזה כיוון באה הסכנה לקיומה של "מדינת תל אביב" החב"דית? – כאשר יוודע בעולם שחסידי חב"ד מצביעים בבחירות יחד עם ה"שחורים" של "בתי ניטין" ו"איצקוביץ". אבל, מה לעשות והרי כ"ק אדמו"ר זי"ע שהוא הקובע הבלעדי את דרכה של חסידות חב"ד מביע, השכם והערב את רצון קדשו, שאנו, חסידי חב"ד, נקיים את "חבר אני ככל אשר יראוך", כפי שמנסח זאת אבי אבות רבותינו הקדושים, הוא דוד המלך ע"ה.

בין השאר – המזימה להפוך את תנועת חב"ד ל"מדינת תל אביב" "ליברלית" ו"פתוחה" מופרת על ידי אלה המצייתים להוראתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר זי"ע להצביע בבחירות לרשימת יהדות התורה. בתקופה זו של עקבתא דמשיחא, של טשטוש ובלבול, שאומרים לחושך אור ולאור חושך, עלינו לזכור ולהזכיר:

1. רשימה חרדית אינה זו שהמועמדת השנייה שלה היא אישה, אשר קיים איסור גמור להצביע לרשימה שיש בה אישה, מה גם שעל פי הליכותיה, כפי שפורסמו, היא רחוקה להיחשב "חרדית".

2. רשימה חרדית אינה זו שמועמדיה מכריזים בכל ש"ק על מדינת ישראל שהיא "ראשית צמיחת גאולתנו", כאשר כ"ק אדמו"ר זי"ע קבע שאמירה כגון זו גורמת לשפיכות דמים ומעכבת את הגאולה ר"ל.

3. רשימה חרדית אינה זו שמועמדיה מחייבים גיוס בני הישיבות, כאשר כ"ק אדמו"ר זי"ע הביע דעתו הקדושה בחריפות רבה נגד גיוס "בני הסדר" הישיבות.

4. רשימה חרדית אינה זו שמועמדיה מחייבים שרות לאומי לבנות, כאשר כ"ק אדמו"ר זי"ע הביע דעתו הקדושה בחריפות רבה נגד שרות לאומי לבנות.

5. רשימה חרדית אינה זו שבני מועמדיה לומדים בישיבה תיכונית, כאשר כ"ק אדמו"ר זי"ע הביע דעתו הקדושה בחריפות רבה נגד ישיבות תיכוניות.

6. רשימה חרדית אינה זו שמועמדיה עולים להר הבית, כאשר כ"ק אדמו"ר זי"ע הביע דעתו הקדושה בחריפות רבה נגד עליה להר הבית בזמננו.

7. רשימה חרדית אינה זו שאין עליה כל סמכות תורנית לכוון אורחותיה. אגב: כל חברי מועצת גדולי התורה, או רובם, ולפחות הבכירים שבהם, זכו לבקר בהיכלו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, וכ"ק אדמו"ר זי"ע הביע כלפיהם הערכה רבה.

8. רשימה חרדית אינה זו שמקיימת ארגון נוער מעורב. נמחיש את הדברים האמורים בצורה פשוטה. כ"ק אדמו"ר זי"ע הביע לא אחת את דעתו הקדושה שחסידי חב"ד יש להם החובה והזכות לחנך ילדיהם במוסדות חינוך חב"ד.

זכיתי לקבל הוראתו הקדושה, בכתב ובע"פ, לפרסם ולהפיץ הוראה זו בין אנ"ש. עם זאת מה יעשה חסיד חב"ד המתגורר ביישוב שאין בו מוסד חינוך חב"ד, גם לא במרחק סביר, ובמקום נמצאים מצד אחד ת"ת, חסידי או ליטאי, לבנים, ובית ספר "בית יעקב" לבנות, מצד שני בית ספר ממלכתי דתי רגיל? האם יש ספק, או ספק ספיקא לאן עליו לשלוח את צאצאיו?!

חסיד חב"ד חייב תמיד לקיים את הוראתו הקדושה של הרבי. "שמוע מזבח טוב", "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו". ביום הגדול והקדוש י"א ניסן על כל חסיד חב"ד לבטא את התקשרותו לרבי על ידי הצבעת ל"יהדות התורה". ימין ה' (הימין האמיתי) רוממה, ימין ה' עושה חיל!

הכתבות המעניינות ביותר

נשיא המדינה: "עלינו לשתף פעולה עם שאר המזרח התיכון - מול איראן"
חודש וחצי אחרי: משפחת המחבל שרצח את יהודה דימנטמן הי''ד - קיבלה צו הריסה
דרעי מסמן מטרה: "כשנחזור - קודם כל נבטל את המיסים שהטילה הממשלה"
"מחדל של הממשלה": הצעה בכנסת - מחירי בדיקות האנטיגן יעברו פיקוח
בג''ץ הורה לפנות את חומש; סמוטריץ' וקרעי דורשים לקיים על כך דיון בכנסת
כמות מיטות אשפוז נמוכה ותוחלת חיים מהגבוהים שיש; דו''ח ה-OECD
נאט''ו שולחת כוחות צבא למזרח אירופה; רוסיה: "העימות קרוב מתמיד"
שקד כל חייו על התורה: הצדיק לבית מאזוז הסתלק לבית עולמו
נתפס במצלמות האבטחה: נכנס לבניין בירושלים, וגונב רכוש מהלובי • צפו
גם אם נתניהו יפרוש: סער מכריז "אין לי כל כוונה לחזור לליכוד" • צפו
לפיד נגד דרעי: "מאחל לו הצלחה - אבל הוא לא יכול לחזור לכנסת" • צפו
הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • רבי מנחם מנדל מקוצק זי"ע
ליברמן ל'חדשות JDN': "לא נגיע להסכמות עם החרדים על חוק הגיוס" • צפו
שבע ברכות לנכד האדמו"ר מקאמרנא ונכדת גאב"ד מונטריאל • גלריה
כְּשֵׁם שֶׁנִּכְנַס • ברית לבן נין ראשון למרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי
הלם בניקלשבורג: בנו בכורו של הרבי נפטר מסיבוכי נגיף הקורונה
תיעוד: גאב"ד אנטווערפן הגה"צ רבי אהרן שיף בביקור בארה"ק
ליברמן מעריך: "בעוד פחות מחודש יחזור המשק לפעילות באופן מלא" • צפו
0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
7 תגובות
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

רק להזכיר: הכותב תמך בשנת תש"ן בהשתתפות חב"ד ב"תרגיל המסריח" שנועד להמליך את השמאל. כדי לא לפרוש מאגו"י. ננזף אז ע"י הרבי זי"ע והורחק מעמדת השפעה

חבל מאוד על השחרת ציבור שלם, כביכול שיש שנאה ח"ו וח"ו בין עדת חסידי חב"ד לציבור החרדי.
הרב טוביה בלוי שליט"א עם כל הרצון הטוב להניע את חסידי חב"ד להצביע ג' אין כל הצדקה להכפיש את שמם.

בלוי נשאר בלוי

ביא ניסן נצביע ליהדות התורה, ובי' ניסן נצביע לסמוטריץ בן גביר.
הרב המכובד שרוי בקונספציות של לפני ארבעים שנה שכמה כפר חבדיים לא הסתדרו עם הירושלמים.
הדור של היום בכלל לא יידע במה מדובר…

כבוד הרב בלוי שליט"א
– כנראה שכח את זעקתו של הרבי זי"ע בפורים תשמ"ד נגד יו"ר וועדת הכספים המעביר כסף
ישירות מיד אל יד לידי נוצרים ימ"ש
– כנראה שכח את חלקו של חבר הכנסת ליצמן בטרגדיית ההתנתקות
– כנראה שכח את תיקון חוק הקואלציה שחה"כ פרוש תבע בעצמו שלא יעשו שום הסכם מדיני בלי הסכמת ארה"ב וזאת אחרי שהוליך שולל חודש לפני(!) את ציבור חב"ד בזה שמעכשיו כביכול ג' תתחיל להקפיד על שלימות הארץ
את ההסכמים שהם בעצמם עושים בינם לעצמם הם מפירים כגון הסיפור עם הראיון של חה"כ גפני השבוע בערוץ המסית נגד הציבור החרדי
ועל כולם הציטוט המזעזע של גפני שהוא לא מסכים עם אמירתו של חה"כ פינדרוס בקשר לשיקצע שהתגיירה גיור צה"ל
כל הנ"ל מוכיח בבירור שאין אלו נכנסים כלל וכלל לגדר של הרבי זי"ע 'הרשימה החרדית ביותר'

א) סמוטריץ בהנהגתו היום יומית הוא חרדי לא פחות מליצמן ווודאי לא פחות מגפני שבשליחות רבו הידוע נלחם בתיקון החוק של מיהו יהודי ובשלימות הארץ ועוד היד נטויה (הלזאת חרדי יקרא) ב) איך אפשר לשכוח את אי שביעות רצונו (בלשון עדינה) של כ’ק אדמו’ר זיע בכמה וכמה פעמים מתפקודה של אגודת ישראל. ג) יתכן שהפעם אתה צודק בגלל שלצערי סמוטריץ תומך בגיורי הפיק של הרב דרוקמן (חבל שבמכתבך אתה לא מתמקד בזה , לדעתי זה הרבה יותר משכנע)

מכל התגובות פה עולה ריח של חשבונות קטנוניים. כליטאי אני יכול להגיד שאם היינו עושים את כל החשבונות שלנו מול החסידים (ע"ע הבחירות בירושלים ועוד) מזמן היינו במקום אחר. אבל בזעקת אמת אנחנו יודעים לבלוע ולהמשיך הלאה ביחד. כשחושבים מה מונח על כף המאזניים מביך לראות שכל מיני סיפורים מהעבר זה מה שמניע אנשים להחליט. תתקדמו, הבחירות הם לא מקום לסגירת חשבונות של כל מיני "כבוד החסידות".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture