מרגש!!!
אשריכם ישראל
ולא, הם לא היו אנטי
הם לא פגשו את התפילין, לא הציעו להם
אשריכם