האדמו"ר מויזניץ' שליט"א התייחס באופן מפתיע למצב הפוליטי השורר בארץ, במהלך סעודה השלישית אמר האדמו"ר: "לצערי הגדול אנחנו עומדים לפני בחירות, הצער בזה שתוך שנה כבר הגיעו לפעם השלישית שצריך ללכת ולהצביע"

התייחסות נדירה: במהלך הסעודה שלישית בחצר הקודש ויז'ניץ התייחס מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א למצב הפוליטי השורר בארץ, הסעודה נערכה בהיכל בית מדרשו בשיכון ויזניץ בבני ברק, כשבמהלכה הוא נושא דברי תורה וחיזוק לקראת השבוע הקרב.

השבוע באופן מפתיע למדי התייחס מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א למצב הפוליטי ואמר "לצערי הגדול אנחנו עומדים לפני בחירות, הצער בזה שתוך שנה כבר הגיעו לפעם השלישית שצריך ללכת ולהצביע, האנשים האלו לא מעניין אותם כלום, רק דבר אחד, האינטרס האישי שלהם, זהו".

עוד התבטא בחריפות האדמו"ר שליט"א ואמר "אתם יכולים ללכת ולמסור להם (ראשי המפלגות) בשמי שהם 'באנדע משוגעים' (חבורה של משוגעים)".