רבנים בכירים יוצאים בקריאה לקיים בשבת הבאה, פרשת בא תפילות המוניות ברחובות הערים. המיזם קם לצורך השמירה על השבת במרחב הציבורי וחיזוק צביונה היהודי של מדינת ישראל וזאת תחת הכותרת "אוהבים את השבת- שומרים על השבת הציבורית"

לאור הנסיונות לשסע ולפגוע בשיח החברתי במדינת ישראל על ידי אנשי מיעוט היוצרים חיץ בין הציבורים השונים בישראל. רבנים בכירים שחלקם מהציונות הדתית קוראים לקיים תפילות המוניות ברחובות הערים תחת הכותרת "אוהבים את השבת-שומרים על השבת הציבורית". בין הרבנים שנמנים על הקריאה הזו הם: הגאון רבי מאיר מאזוז, הראש"ל הגרש"מ עמאר, הגר"א שטרן, הגר"א נבנצל, הגר"ד ליאור, הגר"צ דרורי, הגר"י אריאל והגר"מ גרינברג.

ממטה לשמירת השבת הציבורית אמרו: "שמירת השבת מבטאת ומיישמת את הקשר שבין המדינה למסורת ישראל. קביעת השבת כיום מנוחה ושמירת השבת בפרהסיה הציבורית היא הכרזה של מדינת ישראל: לא נוותר על הערכים היהודיים במדינה לעולם".

עוד הוסיפו במטה: "הפיכת השבת לעוד יום חול היא ערעור על ערך יסוד זה ופגיעה בבסיס שעליו נשענת מדינת ישראל. ללא שייכות לשורשים, מתערערת יכולת עמידתה של המדינה באתגרים השונים העומדים לפתחה".

במטה מחדדים כי שמירה על השבת מעולם לא היתה נחלתם של מגזר ספציפי ומצטטים את דבריו של ביאליק שאמר: "ארץ-ישראל בלי שבת לא תיבנה אלא תיחרב, וכל עמלכם יהיה לתוהו. עם ישראל לא יוותר לעולם על השבת, שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, אלא גם יסוד קיומו האנושי, בלי שבת אין ישראל, אין ארץ-ישראל, ואין תרבות ישראל".

כאמור, בשבת הבאה – פרשת בא, במהלך משותף של רבנים בכירים ארגון חותם והמטה לשמירת השבת הציבורית יתקבצו מאות קהילות ברחבי הארץ ויצאו להתפלל ברחובה של עיר. אליהם יצטרפו תנועות הנוער עזרא ואריאל ויצאו בקריאה להפסיק את ההתנהלות של חלק מראשי הערים שהחליטו לקיים תחבורה ציבורית בשבת.