למה אתם נותנים להם כבוד כשאתם מכנים אותן "נשות הכותל" אתם מבזים את הכותל הקדוש שלנו