כל הכבוד על הפתיחות בקרלין, לא מטייחים ולא מסתירים, מדברים על הכל!
מהם יראו וכן יעשו