כמה הוא מדבר על זה…
פה היו גומרים בדקה.

עד שיש להם כותרות נעבך…